Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
2Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
3Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
4Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
5Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
6Vận tải đường ống49400
7Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
8Vận tải hàng hóa ven biển50121
9Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
10Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
11Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
14Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
15Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
16Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
17Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
18Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
19Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
20Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
21Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
22Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
23Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
24Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
26Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
28Dịch vụ đại lý tàu biển52291
29Vận tải hàng hóa viễn dương50122
30Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
31Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
32Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
33Vận tải hành khách hàng không51100
34Vận tải hàng hóa hàng không51200
35Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
36Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
37Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
38Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
39Bưu chính53100
40Chuyển phát53200
41Bán buôn sơn, vécni46635
42Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
43Bán buôn đồ ngũ kim46637
44Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
45Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
46Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
47Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
48Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
49Bán buôn cao su46694
50Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
51Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
52Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
53Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
54Bán buôn tổng hợp46900
55Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
56Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
57Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
58Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
59Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
60Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
61Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
62Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
63Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
64Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
65Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
66Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
67Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
68Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
69Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
70Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
71Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
72Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
73Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
74Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
75Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
76Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
77Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
78Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
79Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
80Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
81Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
82Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
83Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
84Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
85Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
86Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
87Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
88Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
89Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
90Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
91Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
92Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
93Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
94Bán buôn xi măng46632
95Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
96Bán buôn kính xây dựng46634
97Đại lý, môi giới, đấu giá4610
98Đại lý46101
99Môi giới46102
100Đấu giá46103
101Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
102Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
103Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
104Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
105Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
106Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
107Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
108Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
109Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Sophie (Tên nước ngoài: Sophie Trading Company Limited), Mã số thuế: 0109659760, được thành lập ngày 04/06/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 4, ngõ 86, đường Trâu Quỳ, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Ngọc Cường

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN TIÊN

Mã số thuế: 4001225211

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN P.T

Mã số thuế: 0601210668

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁU SEN

Mã số thuế: 1001164806

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SWENCORE

Mã số thuế: 0316520252

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNNY

Mã số thuế: 0314963918

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNKIDS

Mã số thuế: 0901089250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNGHO

Mã số thuế: 0316421685

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUBA CNC

Mã số thuế: 2301131088

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI STAR MOON

Mã số thuế: 0314869591

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ST LAND

Mã số thuế: 0109627007

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SPACETRIC

Mã số thuế: 0316901032

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SOUTH GLORY

Mã số thuế: 5400487394

Tìm thông tin Doanh nghiệp