Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
2Hoạt động tư vấn quản lý7020
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIM ASIA (Tên nước ngoài: KIM ASIA CONSULTING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314002417, được thành lập ngày 12/09/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lầu 9 toà nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN KIM THUẬN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIM SƠN

Mã số thuế: 6200065372

Tìm thông tin Doanh nghiệp