Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ VÀ ĐÔ THỊ XUÂN MAI, Mã số thuế: 0105034013, được thành lập ngày 03/12/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 31, tổ 2 khu Xuân Hạ, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI CHÍ CÔNG

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp