Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
4Hoạt động tư vấn quản lý70200
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIM TỰ THÁP SAT (Tên nước ngoài: PYRAMID SAT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0312969093, được thành lập ngày 14/10/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 94-96 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM TRƯỜNG SƠN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp