Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẦN BÁ LÂN, Mã số thuế: 0104527873, được thành lập ngày 13/03/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đồng Trữ, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẦN BÍCH THỦY

Mã số thuế: 0109253263

TRẦN BÍCH THỦY

Mã số thuế: 0107250475

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0310309101

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0106237545

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0105524674

TRẦN BÍCH NHÃ

Mã số thuế: 0310680034

TRẦN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0106513805

TRẦN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0105483153

TRẦN BÍCH NGÀ(XD)

Mã số thuế: 4201609159

TRẦN BÍCH LOAN

Mã số thuế: 2001120582

TRẦN BÍCH LIỄU

Mã số thuế: 0316770372

TRẦN BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 3502228821

TRẦN BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 0107795983

TRẦN BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 0106136868

TRẦN BÍCH LAN

Mã số thuế: 0311071638

TRẦN BÍCH HẰNG

Mã số thuế: 0316843454

TRẦN BÍCH HẰNG

Mã số thuế: 0108461253

TRẦN BÍCH HÀ

Mã số thuế: 0308167379

TRẦN BÍCH HIỆP

Mã số thuế: 0402092547

TRẦN BÌNH

Mã số thuế: 0401569675

TRẦN BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 0104591766

TRẦN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 8578438458

TRẦN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 0312881106

TRẦN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 0104874644

TRẦN BÌNH THỦY

Mã số thuế: 0109183094

TRẦN BÌNH MINH

Mã số thuế: 8327886373

TRẦN BÌNH KHẢI

Mã số thuế: 8507599272

TRẦN BÌNH HÁN

Mã số thuế: 8295133374

TRẦN BÉ VÂN

Mã số thuế: 0312841720

TRẦN BÉ TƯ

Mã số thuế: 2001350314

TRẦN BÉ THẢO

Mã số thuế: 0313967684

TRẦN BÉ GHIL

Mã số thuế: 1301107397

TRẦN BÁ ĐẠT

Mã số thuế: 0309840318

TRẦN BÁ ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 0109337202

TRẦN BÁ ĐOÀN

Mã số thuế: 0106378218

TRẦN BÁ VẠN

Mã số thuế: 3801250399

TRẦN BÁ VƯƠNG

Mã số thuế: 0109367768

TRẦN BÁ VƯƠNG THUẬN

Mã số thuế: 0316648365

TRẦN BÁ VĨNH THUẦN

Mã số thuế: 0310735893

TRẦN BÁ TÝ

Mã số thuế: 0310047424

TRẦN BÁ TUẤN

Mã số thuế: 0600736803

TRẦN BÁ TIẾN

Mã số thuế: 0104528764

TRẦN BÁ THỌ

Mã số thuế: 1501008869

TRẦN BÁ QUỐC

Mã số thuế: 1100137313-281

TRẦN BÁ NHẠC

Mã số thuế: 3100985282

TRẦN BÁ NGÂN

Mã số thuế: 3603277913

TRẦN BÁ NGUYÊN

Mã số thuế: 3502231221

TRẦN BÁ NGHIỆP

Mã số thuế: 0104861483

TRẦN BÁ MƯỜI

Mã số thuế: 8105164433

TRẦN BÁ LÝ

Mã số thuế: 0104528570

Tìm thông tin Doanh nghiệp