Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẦN BÍCH LIÊN, Mã số thuế: 3502228821, được thành lập ngày 05/07/2013, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tân Long, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẤN BÍCH LIÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẦN CAO SƠN

Mã số thuế: 0105743309

TRẦN CAO SANG

Mã số thuế: 8502210245

TRẦN CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 5801459179

TRẦN CAO LẠNG

Mã số thuế: 3001168240

TRẦN CAO HUỆ ÁNH

Mã số thuế: 1801409420

TRẦN CAO CƯỜNG

Mã số thuế: 0316280642

TRẦN CAO CÔNG

Mã số thuế: 0105000159

TRẦN CAO BIỀN

Mã số thuế: 0310064853

TRẦN BỬU TẤN (GARA TẤN TÍNH)

Mã số thuế: 3800746265

TRẦN BỬU TÀI

Mã số thuế: 8252501778

TRẦN BỬU HIỆP

Mã số thuế: 0310443918

TRẦN BỬU CHÂU

Mã số thuế: 2100650502

TRẦN BỈNH VÂN

Mã số thuế: 0310957991

TRẦN BẮC

Mã số thuế: 0310812918

TRẦN BẢO VINH

Mã số thuế: 0316418643

TRẦN BẢO TÚ

Mã số thuế: 0105775276

TRẦN BẢO TUYẾ

Mã số thuế: 3301699637

TRẦN BẢO TRINH

Mã số thuế: 1702211155

TRẦN BẢO QUỐC

Mã số thuế: 0316811082

TRẦN BẢO NHÂN

Mã số thuế: 6001708565

TRẦN BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0402102932

TRẦN BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0109628459

TRẦN BẢO LÂM

Mã số thuế: 0109585205

TRẦN BẢO LÂM

Mã số thuế: 0106807107

TRẦN BẢO LUÂN

Mã số thuế: 0109451748

TRẦN BẢO LONG

Mã số thuế: 8497912609

TRẦN BẢO GIA THỊNH

Mã số thuế: 1201193297

TRẦN BẢO DANH

Mã số thuế: 8068025735

TRẦN BẢO ANH

Mã số thuế: 8431268648

TRẦN BẠCH YẾN

Mã số thuế: 3502414433

TRẦN BẠCH HƯƠNG

Mã số thuế: 1401187124

TRẦN BẠCH CÚC

Mã số thuế: 1500967421

TRẦN BƯỜNG

Mã số thuế: 8300893479

TRẦN BÙI XUÂN HIẾU

Mã số thuế: 3603735659

TRẦN BÙI NAM

Mã số thuế: 8436283223

TRẦN BÍCH

Mã số thuế: 8248232459

TRẦN BÍCH VÂN

Mã số thuế: 0201549914

TRẦN BÍCH TUYỀN

Mã số thuế: 8309255086

TRẦN BÍCH THỦY

Mã số thuế: 1702233286

TRẦN BÍCH THỦY

Mã số thuế: 0109253263

TRẦN BÍCH THỦY

Mã số thuế: 0107250475

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0310309101

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0106237545

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0105524674

TRẦN BÍCH NHÃ

Mã số thuế: 0310680034

TRẦN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0106513805

TRẦN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0105483153

TRẦN BÍCH NGÀ(XD)

Mã số thuế: 4201609159

TRẦN BÍCH LOAN

Mã số thuế: 2001120582

TRẦN BÍCH LIỄU

Mã số thuế: 0316770372

Tìm thông tin Doanh nghiệp