Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẦN BÁ VĨNH THUẦN (Tên nước ngoài: KGTSD DO TRÙNG CMT VỚI MST 0306650534), Mã số thuế: 0310735893, được thành lập ngày 29/03/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 2D3, 8 Lô R1, 1 Sky Garden, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Bá Vĩnh Thuần

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẦN BẢO DANH

Mã số thuế: 8068025735

TRẦN BẢO ANH

Mã số thuế: 8431268648

TRẦN BẠCH YẾN

Mã số thuế: 3502414433

TRẦN BẠCH HƯƠNG

Mã số thuế: 1401187124

TRẦN BẠCH CÚC

Mã số thuế: 1500967421

TRẦN BƯỜNG

Mã số thuế: 8300893479

TRẦN BÙI XUÂN HIẾU

Mã số thuế: 3603735659

TRẦN BÙI NAM

Mã số thuế: 8436283223

TRẦN BÍCH

Mã số thuế: 8248232459

TRẦN BÍCH VÂN

Mã số thuế: 0201549914

TRẦN BÍCH TUYỀN

Mã số thuế: 8309255086

TRẦN BÍCH THỦY

Mã số thuế: 1702233286

TRẦN BÍCH THỦY

Mã số thuế: 0109253263

TRẦN BÍCH THỦY

Mã số thuế: 0107250475

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0310309101

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0106237545

TRẦN BÍCH THẢO

Mã số thuế: 0105524674

TRẦN BÍCH NHÃ

Mã số thuế: 0310680034

TRẦN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0106513805

TRẦN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 0105483153

TRẦN BÍCH NGÀ(XD)

Mã số thuế: 4201609159

TRẦN BÍCH LOAN

Mã số thuế: 2001120582

TRẦN BÍCH LIỄU

Mã số thuế: 0316770372

TRẦN BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 3502228821

TRẦN BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 0107795983

TRẦN BÍCH LIÊN

Mã số thuế: 0106136868

TRẦN BÍCH LAN

Mã số thuế: 0311071638

TRẦN BÍCH HẰNG

Mã số thuế: 0316843454

TRẦN BÍCH HẰNG

Mã số thuế: 0108461253

TRẦN BÍCH HÀ

Mã số thuế: 0308167379

TRẦN BÍCH HIỆP

Mã số thuế: 0402092547

TRẦN BÌNH

Mã số thuế: 0401569675

TRẦN BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 0104591766

TRẦN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 8578438458

TRẦN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 0312881106

TRẦN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 0104874644

TRẦN BÌNH THỦY

Mã số thuế: 0109183094

TRẦN BÌNH MINH

Mã số thuế: 8327886373

TRẦN BÌNH KHẢI

Mã số thuế: 8507599272

TRẦN BÌNH HÁN

Mã số thuế: 8295133374

TRẦN BÉ VÂN

Mã số thuế: 0312841720

TRẦN BÉ TƯ

Mã số thuế: 2001350314

TRẦN BÉ THẢO

Mã số thuế: 0313967684

TRẦN BÉ GHIL

Mã số thuế: 1301107397

TRẦN BÁ ĐẠT

Mã số thuế: 0309840318

TRẦN BÁ ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 0109337202

TRẦN BÁ ĐOÀN

Mã số thuế: 0106378218

TRẦN BÁ VẠN

Mã số thuế: 3801250399

TRẦN BÁ VƯƠNG

Mã số thuế: 0109367768

TRẦN BÁ VƯƠNG THUẬN

Mã số thuế: 0316648365

Tìm thông tin Doanh nghiệp