Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng rau các loại01181
3Trồng đậu các loại01182
4Trồng hoa, cây cảnh01183
5Trồng cây hàng năm khác01190
6Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
7Ươm giống cây lâm nghiệp02101
8Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
9Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
10Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
11Khai thác gỗ02210
12Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
13Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
14Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
15Khai thác thuỷ sản biển03110
16Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
17Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
18Bán buôn hoa và cây46202
19Bán buôn động vật sống46203
20Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
21Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
22Bán buôn gạo46310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Dần Sâm (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Dần Sâm), Mã số thuế: 6001605009, được thành lập ngày 27/02/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hữu Dần

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN G20

Mã số thuế: 4500648798

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 999

Mã số thuế: 4500622623

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 79

Mã số thuế: 4500619620

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 168

Mã số thuế: 4500640823

CÔNG TY TNHH GIỐNG SẠCH

Mã số thuế: 2100658283

CÔNG TY TNHH GIỐNG NHAU

Mã số thuế: 0315904337

CÔNG TY TNHH GIỐNG NGHIỆP ƯU NÔNG

Mã số thuế: 0109543879

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM NAM ANH

Mã số thuế: 3603510158

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG LUCKY

Mã số thuế: 0106653658

Tìm thông tin Doanh nghiệp