Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
4Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
5Bán buôn gạo46310
6Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
7Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
8Vận tải hành khách bằng taxi49312
9Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
10Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
11Vận tải hành khách đường bộ khác4932
12Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
13Bán buôn hoa và cây46202
14Bán buôn động vật sống46203
15Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
16Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
17Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
18Ươm giống cây lâm nghiệp02101
19Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
20Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
21Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
22Khai thác gỗ02210
23Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
24Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
25Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
26Khai thác thuỷ sản biển03110
27Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
28Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
29Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
30Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
31Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
32Vận tải đường ống49400

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Gia Huy, Mã số thuế: 2802933572, được thành lập ngày 14/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà bà Nguyễn Thị Dung, Khu phố Quế Phú, Thị Trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Tỉnh Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Dung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN G20

Mã số thuế: 4500648798

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 999

Mã số thuế: 4500622623

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 79

Mã số thuế: 4500619620

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 168

Mã số thuế: 4500640823

CÔNG TY TNHH GIỐNG SẠCH

Mã số thuế: 2100658283

CÔNG TY TNHH GIỐNG NHAU

Mã số thuế: 0315904337

CÔNG TY TNHH GIỐNG NGHIỆP ƯU NÔNG

Mã số thuế: 0109543879

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM NAM ANH

Mã số thuế: 3603510158

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG LUCKY

Mã số thuế: 0106653658

Tìm thông tin Doanh nghiệp