Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Phá dỡ4311
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Lắp đặt hệ thống điện4321
16Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
17Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
18Hoàn thiện công trình xây dựng4330
19Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DS ĐÀ LẠT (Tên nước ngoài: DS DA LAT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 5801434343, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 53 đường Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Từ Thị Kim Viên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DSV AIR & SEA VIETNAM (NT)

Mã số thuế: 0316139174

CÔNG TY TNHH DSTRIC

Mã số thuế: 0316917219

CÔNG TY TNHH DST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105797047

CÔNG TY TNHH DST VINA

Mã số thuế: 2500509790

CÔNG TY TNHH DST VINA PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601013504

CÔNG TY TNHH DST VINA 2

Mã số thuế: 2500629216

CÔNG TY TNHH DST TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108798909

CÔNG TY TNHH DST NHA TRANG

Mã số thuế: 4201908776

CÔNG TY TNHH DST BG

Mã số thuế: 2400879759

CÔNG TY TNHH DSR VINA

Mã số thuế: 3702599559

CÔNG TY TNHH DSR VINA

Mã số thuế: 3702513819

CÔNG TY TNHH DSP VINA

Mã số thuế: 0316246828

CÔNG TY TNHH DSP TECH

Mã số thuế: 0801338217

CÔNG TY TNHH DSP TECH VINA

Mã số thuế: 2500585512

CÔNG TY TNHH DSP SƠN PHÚC

Mã số thuế: 1101909636

CÔNG TY TNHH DSP RELOCATIONS ASIA

Mã số thuế: 0312629361

CÔNG TY TNHH DSP BẮC NINH

Mã số thuế: 2301108681

CÔNG TY TNHH DSO

Mã số thuế: 0108421229

CÔNG TY TNHH DSN HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0313406985

CÔNG TY TNHH DSM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106350205

CÔNG TY TNHH DSM VINA

Mã số thuế: 0901059841

CÔNG TY TNHH DSLR ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0402106817

CÔNG TY TNHH DSL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106351618

CÔNG TY TNHH DSL ASIA PACIFIC

Mã số thuế: 0316334785

CÔNG TY TNHH DSL - PRO

Mã số thuế: 0314690160

CÔNG TY TNHH DSK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315611690

CÔNG TY TNHH DSK GLONET

Mã số thuế: 0201378659

CÔNG TY TNHH DSIM 363

Mã số thuế: 0109375159

CÔNG TY TNHH DSGROUP

Mã số thuế: 0107938367

CÔNG TY TNHH DSGN THIÊN ÂN

Mã số thuế: 0312440140

CÔNG TY TNHH DSGLOBAL VINA

Mã số thuế: 0801202015

CÔNG TY TNHH DSGLOBAL VINA (NỘP HỘ)

Mã số thuế: 0801213458

CÔNG TY TNHH DSG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300898162

CÔNG TY TNHH DSF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314137823

CÔNG TY TNHH DSE LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108718491

CÔNG TY TNHH DSE LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108022182

CÔNG TY TNHH DSE DEVELOPMENT

Mã số thuế: 5801424698

CÔNG TY TNHH DSD VIỆT

Mã số thuế: 0401611246

CÔNG TY TNHH DSD TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0109476693

CÔNG TY TNHH DSC

Mã số thuế: 0315301949

CÔNG TY TNHH DSCONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108914104

CÔNG TY TNHH DSCHUNG BERLIN (NTNN)

Mã số thuế: 0315829915

CÔNG TY TNHH DSC.MANNA

Mã số thuế: 0316790971

CÔNG TY TNHH DSC.CM

Mã số thuế: 2001242559

CÔNG TY TNHH DSA CAPITAL

Mã số thuế: 0315272790

CÔNG TY TNHH DS8

Mã số thuế: 3301627960

CÔNG TY TNHH DS.HOUSE

Mã số thuế: 0901103674

Tìm thông tin Doanh nghiệp