Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống điện43210
2Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5In ấn18110
6Dịch vụ liên quan đến in18120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DSN HUY HOÀNG (Tên nước ngoài: DSN HUY HOANG COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0313406985, được thành lập ngày 19/08/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 14/13 Đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN HUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DT THANH PHONG

Mã số thuế: 2902039464

CÔNG TY TNHH DT TECH

Mã số thuế: 0315470633

CÔNG TY TNHH DT TECH VINA

Mã số thuế: 2301079977

CÔNG TY TNHH DT SÀI GÒN

Mã số thuế: 0106066829

CÔNG TY TNHH DT STAR

Mã số thuế: 1602003440

CÔNG TY TNHH DT SON

Mã số thuế: 0900686141

CÔNG TY TNHH DT MINH KHANG

Mã số thuế: 2802413774

CÔNG TY TNHH DT METAL VINA

Mã số thuế: 0901089412

CÔNG TY TNHH DT LOGISTICS (VN) (NT)

Mã số thuế: 0314912261

CÔNG TY TNHH DT HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0106137798

CÔNG TY TNHH DT HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 2902054511

CÔNG TY TNHH DT HOMELAND

Mã số thuế: 0311035781

CÔNG TY TNHH DT GLOBAL

Mã số thuế: 0316798593

CÔNG TY TNHH DT GLOBAL SERVICES

Mã số thuế: 0310846184

CÔNG TY TNHH DT GLOBAL CONSULTANCY

Mã số thuế: 0311182352

CÔNG TY TNHH DT FURNITURE

Mã số thuế: 3702968397

CÔNG TY TNHH DT FOOD

Mã số thuế: 4201794039

CÔNG TY TNHH DT EXPRESS

Mã số thuế: 5701942262

CÔNG TY TNHH DT EXCHANGE

Mã số thuế: 0105489941

CÔNG TY TNHH DT CAPITAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402030484

CÔNG TY TNHH DT AUTOMATION

Mã số thuế: 0316089558

CÔNG TY TNHH DT 48 ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400418628

CÔNG TY TNHH DT 24 FLOWER VÀ COFFEE

Mã số thuế: 0315749272

CÔNG TY TNHH DT - CONS

Mã số thuế: 0315517874

CÔNG TY TNHH DSY VINA

Mã số thuế: 0108539326

CÔNG TY TNHH DSY AUXILIARY CENTER

Mã số thuế: 0316302670

CÔNG TY TNHH DSX TECH VINA

Mã số thuế: 2301104197

CÔNG TY TNHH DSVINA

Mã số thuế: 0313990676

CÔNG TY TNHH DSV AIR & SEA

Mã số thuế: 0311297346

CÔNG TY TNHH DSV AIR & SEA VIETNAM

Mã số thuế: 0315517962

CÔNG TY TNHH DSV AIR & SEA VIETNAM (NT)

Mã số thuế: 0316139174

CÔNG TY TNHH DSTRIC

Mã số thuế: 0316917219

CÔNG TY TNHH DST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105797047

CÔNG TY TNHH DST VINA

Mã số thuế: 2500509790

CÔNG TY TNHH DST VINA PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601013504

CÔNG TY TNHH DST VINA 2

Mã số thuế: 2500629216

CÔNG TY TNHH DST TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108798909

CÔNG TY TNHH DST NHA TRANG

Mã số thuế: 4201908776

CÔNG TY TNHH DST BG

Mã số thuế: 2400879759

CÔNG TY TNHH DSR VINA

Mã số thuế: 3702599559

CÔNG TY TNHH DSR VINA

Mã số thuế: 3702513819

CÔNG TY TNHH DSP VINA

Mã số thuế: 0316246828

CÔNG TY TNHH DSP TECH

Mã số thuế: 0801338217

CÔNG TY TNHH DSP TECH VINA

Mã số thuế: 2500585512

CÔNG TY TNHH DSP SƠN PHÚC

Mã số thuế: 1101909636

CÔNG TY TNHH DSP RELOCATIONS ASIA

Mã số thuế: 0312629361

CÔNG TY TNHH DSP BẮC NINH

Mã số thuế: 2301108681

CÔNG TY TNHH DSO

Mã số thuế: 0108421229

Tìm thông tin Doanh nghiệp