Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
7Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
8Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
9Bán mô tô, xe máy4541
10Bán buôn mô tô, xe máy45411
11Bán lẻ mô tô, xe máy45412
12Đại lý mô tô, xe máy45413
13Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
14Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
15Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
16Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
17Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
18Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
19Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
20Bán buôn hoa và cây46202
21Bán buôn động vật sống46203
22Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
23Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
24Bán buôn gạo46310
25Bán buôn thực phẩm4632
26Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
27Bán buôn thủy sản46322
28Bán buôn rau, quả46323
29Bán buôn cà phê46324
30Bán buôn chè46325
31Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
32Bán buôn thực phẩm khác46329
33Bán buôn đồ uống4633
34Bán buôn đồ uống có cồn46331
35Bán buôn đồ uống không có cồn46332
36Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
37Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
38Bán buôn vải46411
39Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
40Bán buôn hàng may mặc46413
41Bán buôn giày dép46414
42Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
43Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
44Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
45Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
46Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
47Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
48Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
49Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
50Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
51Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
52Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
53Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
54Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
55Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
56Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
57Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
58Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
59Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
60Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
62Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
63Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
64Bán buôn dầu thô46612
65Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
66Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
67Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
68Bán buôn quặng kim loại46621
69Bán buôn sắt, thép46622
70Bán buôn kim loại khác46623
71Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
72Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
73Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
74Bán buôn xi măng46632
75Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
76Bán buôn kính xây dựng46634
77Bán buôn sơn, vécni46635
78Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
79Bán buôn đồ ngũ kim46637
80Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
81Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
82Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
83Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
84Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
85Bán buôn cao su46694
86Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
87Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
88Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
89Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
90Bán buôn tổng hợp46900
91Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
92Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
93Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
94Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
95Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
96Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
97Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
98Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
99Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
100Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
101Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
102Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
103Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
104Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
105Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
106Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
107Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
108Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
109Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
110Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
111Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
112Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
113Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
114Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
115Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
116Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
117Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
118Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
119Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
120Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
121Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
122Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
123Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
124Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
125Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
126Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
127Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
128Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
129Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
130Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
131Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
132Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
133Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
134Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
135Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
136Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
137Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
138Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
139Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
140Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
141Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
142Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
143Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
144Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
145Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
146Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
147Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
148Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
149Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
150Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
151Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
152Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
153Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
154Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
155Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
156Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
157Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
158Vận tải hành khách đường sắt49110
159Vận tải hàng hóa đường sắt49120
160Vận tải bằng xe buýt49200
161Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
162Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
163Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
164Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
165Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
166Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
167Vận tải đường ống49400
168Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
169Vận tải hàng hóa ven biển50121
170Vận tải hàng hóa viễn dương50122
171Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
172Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
173Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
174Vận tải hành khách hàng không51100
175Vận tải hàng hóa hàng không51200
176Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
177Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
178Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
179Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
180Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
181Dịch vụ đại lý tàu biển52291
182Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
183Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
184Bưu chính53100
185Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Cường Đạt Mc (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Cường Đạt Mc), Mã số thuế: 5701956233, được thành lập ngày 26/09/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 248 Mạc Đĩnh Chi, khu 1, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thế Cường

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC LONG HẬU

Mã số thuế: 1402108541

CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC LINH NGÂN

Mã số thuế: 1402082935

CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 1402093937

CÔNG TY TNHH CẤP CỨU VŨ QUANG

Mã số thuế: 6001609236

CÔNG TY TNHH CẤP CỨU HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002202504

CÔNG TY TNHH CẤP CỨU 115 ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 0316950142

CÔNG TY TNHH CẢNH TRIẾT

Mã số thuế: 0316898051

CÔNG TY TNHH CẢNH TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3002107949

CÔNG TY TNHH CẢNH QUYỀN

Mã số thuế: 3002101182

CÔNG TY TNHH CẢNH QUANG LONG

Mã số thuế: 0316784576

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN ĐẸP TK

Mã số thuế: 0316555167

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN XANH HĐ

Mã số thuế: 5500620201

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN VƯỜN XANH

Mã số thuế: 0316822870

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN TRỊNH THẬP

Mã số thuế: 0108236265

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN THIÊN MỘC

Mã số thuế: 0316839793

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN NP

Mã số thuế: 0401877905

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN MỘC PHÁT

Mã số thuế: 0314992549

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN MÙA THU

Mã số thuế: 0108377731

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN LÁ TRÚC

Mã số thuế: 0315934885

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN K-GARDEN

Mã số thuế: 5702063673

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN ILAND

Mã số thuế: 0109565248

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN GREENLIFE

Mã số thuế: 0108230993

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN GREENIE

Mã số thuế: 0316613080

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN GREEN GARDEN

Mã số thuế: 0314755442

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN DUY PHÁT

Mã số thuế: 2802891097

CÔNG TY TNHH CẢNG THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 5701919062

CÔNG TY TNHH CẢNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0316754349

CÔNG TY TNHH CẢNG LONG TÂN

Mã số thuế: 3603280602

CÔNG TY TNHH CẢNG HÒN KHOAI

Mã số thuế: 0315185668

CÔNG TY TNHH CẢNG DUNG HUY

Mã số thuế: 5701919055

CÔNG TY TNHH CẢN XẠ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316778237

CÔNG TY TNHH CẢM XÚC BIỂN

Mã số thuế: 1702227282

CÔNG TY TNHH CẢM HỨNG MỘC

Mã số thuế: 0315378275

CÔNG TY TNHH CƯỜNG ĐẠT YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200923685

Tìm thông tin Doanh nghiệp