Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác thuỷ sản nội địa0312
2Khai thác thuỷ sản nước lợ03121
3Khai thác thuỷ sản nước ngọt03122
4Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
5Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
6Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ03221
7Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt03222
8Sản xuất giống thuỷ sản03230
9Khai thác và thu gom than cứng05100
10Khai thác và thu gom than non05200
11Khai thác dầu thô06100
12Khai thác khí đốt tự nhiên06200
13Khai thác quặng sắt07100
14Khai thác quặng uranium và quặng thorium07210
15Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
16Khai thác đá08101
17Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
18Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
19Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
20Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
21Khai thác cát, sỏi08102
22Khai thác đất sét08103
23Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
24Khai thác và thu gom than bùn08920
25Khai thác muối08930
26Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
28Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
29Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
30Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
31Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
32Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
33Vận tải hành khách bằng taxi49312
34Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
35Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
36Vận tải hành khách đường bộ khác4932
37Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
38Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
39Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
40Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
41Vận tải đường ống49400
42Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
43Vận tải hành khách ven biển50111
44Vận tải hành khách viễn dương50112
45Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
46Vận tải hàng hóa ven biển50121
47Vận tải hàng hóa viễn dương50122
48Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
49Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
50Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
51Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
52Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
53Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
54Vận tải hành khách hàng không51100
55Vận tải hàng hóa hàng không51200
56Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
57Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
58Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
59Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
60Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
61Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
62Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
63Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
64Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
65Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
66Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
67Bốc xếp hàng hóa5224
68Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
69Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
70Dịch vụ đại lý tàu biển52291
71Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
72Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
73Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
74Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
75Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
76Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
77Hoạt động đo đạc bản đồ71102
78Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
79Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
80Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
81Bưu chính53100
82Chuyển phát53200
83Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
84Hoạt động kiến trúc71101
85Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
86Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
87Quảng cáo73100
88Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
89Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
90Hoạt động nhiếp ảnh74200
91Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
92Bán buôn đồ ngũ kim46637
93Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
94Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
95Bán buôn xi măng46632
96Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
97Bán buôn kính xây dựng46634
98Bán buôn sơn, vécni46635
99Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
100Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
101Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
102Bán buôn cao su46694
103Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
104Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
105Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
106Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
107Bán buôn tổng hợp46900
108Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
109Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
110Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
111Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
112Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
113Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
114Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
115Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
116Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
117Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
118Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
119Bán buôn thực phẩm khác46329
120Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
121Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
122Bán buôn dầu thô46612
123Bán buôn gạo46310
124Bán buôn thực phẩm4632
125Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
126Bán buôn thủy sản46322
127Bán buôn rau, quả46323
128Bán buôn cà phê46324
129Bán buôn chè46325
130Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
131Bán buôn hoa và cây46202
132Bán buôn động vật sống46203
133Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
134Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
135Chế biến và bảo quản nước mắm10204
136Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
137Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
138Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Cảng Tổng Hợp Quỳnh Lộc (Tên nước ngoài: Quynh Loc General Port Company Limited), Mã số thuế: 2902084499, được thành lập ngày 18/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trọng Hưng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ NGỌC HIẾU

Mã số thuế: 0316552889

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0315435011

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ LUCKY

Mã số thuế: 0316891458

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ LONG XUYÊN

Mã số thuế: 1602069360

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ K999

Mã số thuế: 2700932890

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 3702738202

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ GOVAP

Mã số thuế: 0316403661

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ BẢO NGÂN

Mã số thuế: 0315001328

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ AN TÂM

Mã số thuế: 0315359177

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ 24H

Mã số thuế: 6001709230

CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC LONG HẬU

Mã số thuế: 1402108541

CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC LINH NGÂN

Mã số thuế: 1402082935

CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 1402093937

CÔNG TY TNHH CẤP CỨU VŨ QUANG

Mã số thuế: 6001609236

CÔNG TY TNHH CẤP CỨU HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002202504

CÔNG TY TNHH CẤP CỨU 115 ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 0316950142

CÔNG TY TNHH CẢNH TRIẾT

Mã số thuế: 0316898051

CÔNG TY TNHH CẢNH TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3002107949

CÔNG TY TNHH CẢNH QUYỀN

Mã số thuế: 3002101182

CÔNG TY TNHH CẢNH QUANG LONG

Mã số thuế: 0316784576

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN ĐẸP TK

Mã số thuế: 0316555167

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN XANH HĐ

Mã số thuế: 5500620201

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN VƯỜN XANH

Mã số thuế: 0316822870

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN TRỊNH THẬP

Mã số thuế: 0108236265

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN THIÊN MỘC

Mã số thuế: 0316839793

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN NP

Mã số thuế: 0401877905

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN MỘC PHÁT

Mã số thuế: 0314992549

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN MÙA THU

Mã số thuế: 0108377731

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN LÁ TRÚC

Mã số thuế: 0315934885

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN K-GARDEN

Mã số thuế: 5702063673

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN ILAND

Mã số thuế: 0109565248

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN GREENLIFE

Mã số thuế: 0108230993

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN GREENIE

Mã số thuế: 0316613080

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN GREEN GARDEN

Mã số thuế: 0314755442

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN DUY PHÁT

Mã số thuế: 2802891097

Tìm thông tin Doanh nghiệp