Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
3Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
4Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ0232
5Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp0240
6Chế biến và bảo quản rau quả1030
7Sản xuất cà phê1077
8Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
9Bán buôn tổng hợp4690
10Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
11Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
12Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
15Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
16Xây dựng công trình điện4221
17Hoàn thiện công trình xây dựng4330
18Đại lý, môi giới, đấu giá4610
19Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác0112
20Trồng cây thuốc lá, thuốc lào0115
21Trồng cây hàng năm khác0119
22Trồng cây lâu năm khác0129
23Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
24Vận tải hành khách đường bộ khác4932
25Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
26Bán buôn thực phẩm4632
27Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
28Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
29Trồng cây lấy củ có chất bột0113
30Trồng cây ăn quả0121
31Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0231
32Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
33Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
34Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
35Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
36Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
37Lắp đặt hệ thống điện4321
38Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
39Trồng cây chè0127
40Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
41Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột1062
42Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
43Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
44Chuẩn bị mặt bằng4312
45Bán buôn gạo4631
46Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
47Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
48Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
49Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
50Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
51Trồng lúa0111
52Chăn nuôi khác0149
53Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
54Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
55Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
56Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
57Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
58Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
59Xây dựng công trình công ích khác4229
60Xây dựng công trình thủy4291
61Phá dỡ4311
62Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
63Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
64Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
65Trồng cây cà phê0126
66Xử lý hạt giống để nhân giống0164
67Khai thác gỗ0220
68Sản xuất chè1076
69Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
70Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
71Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
72Bốc xếp hàng hóa5224
73Xây dựng công trình khai khoáng4292
74Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
75Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
76Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162
77Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
78Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
79Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV DUY LONG, Mã số thuế: 5300798420, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Mào Sao Phìn (Km 8 Si Ma Cai, Sín Chéng), Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Cư A Vàng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV DV - SX - TM LONG LÂM

Mã số thuế: 3401183814

CÔNG TY TNHH MTV DV - SPIN TECH

Mã số thuế: 0316198589

CÔNG TY TNHH MTV DV - QC GIA PHÚ

Mã số thuế: 2200705603

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN ĐÀO

Mã số thuế: 0401801173

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 3702820873

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 6200094415

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN LỰC

Mã số thuế: 2802823019

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN LỘC

Mã số thuế: 6200095218

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN HẢI WINDOW

Mã số thuế: 0402036292

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 0401824156

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN CÔNG

Mã số thuế: 2400810147

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN AN CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801651566

CÔNG TY TNHH MTV DUY ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 0108887059

CÔNG TY TNHH MTV DUY ĐĂNG

Mã số thuế: 0107897985

CÔNG TY TNHH MTV DUY WIN

Mã số thuế: 3401196210

CÔNG TY TNHH MTV DUY VÂN

Mã số thuế: 0401354856

CÔNG TY TNHH MTV DUY TÝ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400372878

CÔNG TY TNHH MTV DUY TÂY

Mã số thuế: 0107825518

CÔNG TY TNHH MTV DUY TUẤN MỪNG

Mã số thuế: 2700562262

CÔNG TY TNHH MTV DUY TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0401740185

CÔNG TY TNHH MTV DUY TRUNG

Mã số thuế: 2802838375

CÔNG TY TNHH MTV DUY TRUNG ĐẮK HÀ

Mã số thuế: 6101269706

CÔNG TY TNHH MTV DUY TRANG

Mã số thuế: 5701788067

CÔNG TY TNHH MTV DUY THỊNH

Mã số thuế: 0800812603

CÔNG TY TNHH MTV DUY THỊNH BÌNH

Mã số thuế: 0401830978

CÔNG TY TNHH MTV DUY THÀNH

Mã số thuế: 2700560794

CÔNG TY TNHH MTV DUY THUẬN

Mã số thuế: 2802801801

CÔNG TY TNHH MTV DUY THIỆN

Mã số thuế: 0401340765

CÔNG TY TNHH MTV DUY TEX

Mã số thuế: 1501108013

CÔNG TY TNHH MTV DUY SƠN

Mã số thuế: 3702670875

CÔNG TY TNHH MTV DUY SƠN LS

Mã số thuế: 4900809947

CÔNG TY TNHH MTV DUY PHƯỚC L.A

Mã số thuế: 1101865065

CÔNG TY TNHH MTV DUY PHÁT

Mã số thuế: 3702960870

CÔNG TY TNHH MTV DUY NGỌC

Mã số thuế: 1702235163

CÔNG TY TNHH MTV DUY NGHIỆP

Mã số thuế: 0310710095

CÔNG TY TNHH MTV DUY NAM

Mã số thuế: 2300999033

CÔNG TY TNHH MTV DUY NAM KHOA

Mã số thuế: 0401968415

CÔNG TY TNHH MTV DUY LỰU

Mã số thuế: 3001930518

CÔNG TY TNHH MTV DUY LỢI COFFEE

Mã số thuế: 6001705606

CÔNG TY TNHH MTV DUY LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0402056891

Tìm thông tin Doanh nghiệp