Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN HOÀNG THỊNH (Tên nước ngoài: DUYEN HOANG THINH COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0401824156, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 125 Hà Huy Tập, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ LAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV DV LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4900866092

CÔNG TY TNHH MTV DV KTS QUÁN ẢNH 57

Mã số thuế: 4201703144

CÔNG TY TNHH MTV DV KIM ĐĂNG

Mã số thuế: 4201878659

CÔNG TY TNHH MTV DV KIM HÀ

Mã số thuế: 3603818288

CÔNG TY TNHH MTV DV KHẢI NGUYÊN

Mã số thuế: 0316384440

CÔNG TY TNHH MTV DV HỮU NGHỊ

Mã số thuế: 3702900014

CÔNG TY TNHH MTV DV HOÀNG DUY

Mã số thuế: 0316686586

CÔNG TY TNHH MTV DV GMOS

Mã số thuế: 6300308967

CÔNG TY TNHH MTV DV GIA PHẠM

Mã số thuế: 0316601455

CÔNG TY TNHH MTV DV DU LỊCH VIỆT

Mã số thuế: 5702004036

CÔNG TY TNHH MTV DV DL PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 1501101473

CÔNG TY TNHH MTV DV ANH DŨNG

Mã số thuế: 4201891561

CÔNG TY TNHH MTV DV - TM XUÂN NHÂN

Mã số thuế: 1101850206

CÔNG TY TNHH MTV DV - TM MINH LONG

Mã số thuế: 0801219756

CÔNG TY TNHH MTV DV - TM BAMBOO SPA

Mã số thuế: 0314645834

CÔNG TY TNHH MTV DV - SX - TM LONG LÂM

Mã số thuế: 3401183814

CÔNG TY TNHH MTV DV - SPIN TECH

Mã số thuế: 0316198589

CÔNG TY TNHH MTV DV - QC GIA PHÚ

Mã số thuế: 2200705603

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN ĐÀO

Mã số thuế: 0401801173

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 3702820873

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 6200094415

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN LỰC

Mã số thuế: 2802823019

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN LỘC

Mã số thuế: 6200095218

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN HẢI WINDOW

Mã số thuế: 0402036292

Tìm thông tin Doanh nghiệp