Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi trâu, bò01410
2Chăn nuôi lợn01450
3Chăn nuôi gia cầm0146
4Sản xuất linh kiện điện tử26100
5Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
6Tái chế phế liệu3830
7Bán buôn tổng hợp46900
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Thu gom rác thải không độc hại38110
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Thu gom rác thải độc hại3812
12Chăn nuôi ngựa, lừa, la01420
13Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
14Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
21Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
22Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
23Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
24Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
25Chăn nuôi dê, cừu01440
26Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
27Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
28Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
29Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
30Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Plp Vina (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Plp Vina), Mã số thuế: 4900821302, được thành lập ngày 07/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phai Đeng, Xã Gia Lộc, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Liễu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH POLYMER VN

Mã số thuế: 0314943485

CÔNG TY TNHH POLYINOX DNP

Mã số thuế: 0316719305

CÔNG TY TNHH POLYCHEM VINA

Mã số thuế: 0316838736

CÔNG TY TNHH POLYBIT

Mã số thuế: 0314989031

CÔNG TY TNHH POLY THÁI

Mã số thuế: 1801590779

CÔNG TY TNHH POLY ENTERTAIN MENT

Mã số thuế: 4201806157

CÔNG TY TNHH POLY ADVANCE

Mã số thuế: 3702807262

CÔNG TY TNHH POLO BROS

Mã số thuế: 5801369687

CÔNG TY TNHH POLARIS VIETNAM AGRI

Mã số thuế: 0315937477

CÔNG TY TNHH POKE HANOI

Mã số thuế: 0108371190

CÔNG TY TNHH POKA MARTECH

Mã số thuế: 0109400782

CÔNG TY TNHH POINTS OF YOU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314986538

CÔNG TY TNHH POGATEK

Mã số thuế: 0314852742

CÔNG TY TNHH POD2GO

Mã số thuế: 0109385559

CÔNG TY TNHH POD LIGHTING

Mã số thuế: 0314900474

CÔNG TY TNHH POD GLOBAL

Mã số thuế: 0109736334

CÔNG TY TNHH POD FOODS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108153354

CÔNG TY TNHH POCOLOCO F&B

Mã số thuế: 3702807079

CÔNG TY TNHH POCOCADA

Mã số thuế: 4201592970

CÔNG TY TNHH POC

Mã số thuế: 0314827785

CÔNG TY TNHH PNTEC VINA

Mã số thuế: 2400837357

CÔNG TY TNHH PNQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108156556

CÔNG TY TNHH PNO

Mã số thuế: 0315169507

CÔNG TY TNHH PNMEDIA

Mã số thuế: 0314911606

CÔNG TY TNHH PNL 2019

Mã số thuế: 0315967760

CÔNG TY TNHH PNK GOLFSTUDIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316912757

CÔNG TY TNHH PNF153 INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316704348

CÔNG TY TNHH PND KAI HOUSE

Mã số thuế: 1501126559

CÔNG TY TNHH PND AUTO

Mã số thuế: 0402084232

CÔNG TY TNHH PNA DECOR

Mã số thuế: 0316681450

CÔNG TY TNHH PN&T

Mã số thuế: 0314786024

CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN VY

Mã số thuế: 0109532475

CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109534715

CÔNG TY TNHH PN COUNSEL

Mã số thuế: 0315248406

CÔNG TY TNHH PN AMERICA

Mã số thuế: 6300342118

CÔNG TY TNHH PMT MỸ AN

Mã số thuế: 0315955606

CÔNG TY TNHH PMT AESTHETIC CLINIC

Mã số thuế: 0316725235

CÔNG TY TNHH PMS VINA

Mã số thuế: 2300899046

CÔNG TY TNHH PMRESEARCH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108428231

CÔNG TY TNHH PMCOLBERT CONSULTING

Mã số thuế: 0316719087

CÔNG TY TNHH PMA TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108258773

CÔNG TY TNHH PLUSEIGHTYFOURTASTE

Mã số thuế: 0316373431

CÔNG TY TNHH PLUSEIGHTTWO

Mã số thuế: 0315931073

CÔNG TY TNHH PLUS XNERGY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316851790

CÔNG TY TNHH PLUS ONE SPORTS

Mã số thuế: 3603317193

CÔNG TY TNHH PLS

Mã số thuế: 4401086442

Tìm thông tin Doanh nghiệp