Ngành nghề kinh doanh

1Thoát nước và xử lý nước thải3700
2Thoát nước37001
3Xử lý nước thải37002
4Thu gom rác thải không độc hại38110
5Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
6Xây dựng công trình đường sắt42101
7Xây dựng công trình đường bộ42102
8Xây dựng công trình công ích42200
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
10Phá dỡ43110
11Chuẩn bị mặt bằng43120
12Lắp đặt hệ thống điện43210
13Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
14Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
15Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
16Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
17Hoàn thiện công trình xây dựng43300
18Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
19Đại lý, môi giới, đấu giá4610
20Đại lý46101
21Môi giới46102
22Đấu giá46103
23Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
24Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
25Bán buôn hoa và cây46202
26Bán buôn động vật sống46203
27Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
28Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
29Bán buôn gạo46310
30Bán buôn thực phẩm4632
31Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
32Bán buôn thủy sản46322
33Bán buôn rau, quả46323
34Bán buôn cà phê46324
35Bán buôn chè46325
36Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
37Bán buôn thực phẩm khác46329
38Bán buôn đồ uống4633
39Bán buôn đồ uống có cồn46331
40Bán buôn đồ uống không có cồn46332
41Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
42Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
43Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
44Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
45Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
46Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
47Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
49Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
50Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
51Bán buôn dầu thô46612
52Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
53Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
54Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
55Bán buôn quặng kim loại46621
56Bán buôn sắt, thép46622
57Bán buôn kim loại khác46623
58Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
59Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
60Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
61Bán buôn xi măng46632
62Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
63Bán buôn kính xây dựng46634
64Bán buôn sơn, vécni46635
65Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
66Bán buôn đồ ngũ kim46637
67Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
68Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
69Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
70Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
71Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
72Bán buôn cao su46694
73Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
74Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
75Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
76Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
77Bán buôn tổng hợp46900
78Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
79Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
80Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
81Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
82Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
83Vận tải hành khách đường bộ khác4932
84Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
85Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
86Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
87Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
88Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
89Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
90Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
91Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
92Vận tải đường ống49400
93Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
94Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
95Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
96Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
97Hoạt động viễn thông khác6190
98Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
99Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
100Lập trình máy vi tính62010
101Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
102Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
103Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
104Cổng thông tin63120
105Hoạt động thông tấn63210
106Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
107Hoạt động ngân hàng trung ương64110
108Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
109Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
110Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
111Hoạt động cho thuê tài chính64910
112Hoạt động cấp tín dụng khác64920
113Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
114Bảo hiểm nhân thọ65110
115Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
116Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
117Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
118Hoạt động thú y75000
119Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
120Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
121Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
122Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
123Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
124Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
125Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
126Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Pma Toàn Cầu (Tên nước ngoài: Global Pma Company Limited), Mã số thuế: 0108258773, được thành lập ngày 07/05/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Nội, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Phương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PONOBOS

Mã số thuế: 0402004131

CÔNG TY TNHH PON PON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316848357

CÔNG TY TNHH POMELO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316847459

CÔNG TY TNHH POMELO THẢO TRÂM

Mã số thuế: 0108256215

CÔNG TY TNHH POMA VINA

Mã số thuế: 0316013911

CÔNG TY TNHH POLYURETHANE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315108705

CÔNG TY TNHH POLYPAK VIETNAM

Mã số thuế: 0316951499

CÔNG TY TNHH POLYMER VN

Mã số thuế: 0314943485

CÔNG TY TNHH POLYINOX DNP

Mã số thuế: 0316719305

CÔNG TY TNHH POLYCHEM VINA

Mã số thuế: 0316838736

CÔNG TY TNHH POLYBIT

Mã số thuế: 0314989031

CÔNG TY TNHH POLY THÁI

Mã số thuế: 1801590779

CÔNG TY TNHH POLY ENTERTAIN MENT

Mã số thuế: 4201806157

CÔNG TY TNHH POLY ADVANCE

Mã số thuế: 3702807262

CÔNG TY TNHH POLO BROS

Mã số thuế: 5801369687

CÔNG TY TNHH POLARIS VIETNAM AGRI

Mã số thuế: 0315937477

CÔNG TY TNHH POKE HANOI

Mã số thuế: 0108371190

CÔNG TY TNHH POKA MARTECH

Mã số thuế: 0109400782

CÔNG TY TNHH POINTS OF YOU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314986538

CÔNG TY TNHH POGATEK

Mã số thuế: 0314852742

CÔNG TY TNHH POD2GO

Mã số thuế: 0109385559

CÔNG TY TNHH POD LIGHTING

Mã số thuế: 0314900474

CÔNG TY TNHH POD GLOBAL

Mã số thuế: 0109736334

CÔNG TY TNHH POD FOODS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108153354

CÔNG TY TNHH POCOLOCO F&B

Mã số thuế: 3702807079

CÔNG TY TNHH POCOCADA

Mã số thuế: 4201592970

CÔNG TY TNHH POC

Mã số thuế: 0314827785

CÔNG TY TNHH PNTEC VINA

Mã số thuế: 2400837357

CÔNG TY TNHH PNQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108156556

CÔNG TY TNHH PNO

Mã số thuế: 0315169507

CÔNG TY TNHH PNMEDIA

Mã số thuế: 0314911606

CÔNG TY TNHH PNL 2019

Mã số thuế: 0315967760

CÔNG TY TNHH PNK GOLFSTUDIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316912757

CÔNG TY TNHH PNF153 INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316704348

CÔNG TY TNHH PND KAI HOUSE

Mã số thuế: 1501126559

CÔNG TY TNHH PND AUTO

Mã số thuế: 0402084232

CÔNG TY TNHH PNA DECOR

Mã số thuế: 0316681450

CÔNG TY TNHH PN&T

Mã số thuế: 0314786024

CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN VY

Mã số thuế: 0109532475

CÔNG TY TNHH PN NGUYÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109534715

CÔNG TY TNHH PN COUNSEL

Mã số thuế: 0315248406

CÔNG TY TNHH PN AMERICA

Mã số thuế: 6300342118

CÔNG TY TNHH PMT MỸ AN

Mã số thuế: 0315955606

CÔNG TY TNHH PMT AESTHETIC CLINIC

Mã số thuế: 0316725235

CÔNG TY TNHH PMS VINA

Mã số thuế: 2300899046

CÔNG TY TNHH PMRESEARCH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108428231

CÔNG TY TNHH PMCOLBERT CONSULTING

Mã số thuế: 0316719087

Tìm thông tin Doanh nghiệp