Ngành nghề kinh doanh

1Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Sản xuất sợi13110
6Sản xuất vải dệt thoi13120
7Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác13210
8Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)13220
9Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu13290
10May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100
11Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc14300
12Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm15120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HẢI PHONG, Mã số thuế: 3702548145, được thành lập ngày 29/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1, Đường N8, Khu dân cư Đông An, Khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯU VĂN DỤNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH BÌNH

Mã số thuế: 0312823104

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHUYẾN ANH

Mã số thuế: 2301128670

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHOA TRẦN

Mã số thuế: 0313017717

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHOA THIÊN

Mã số thuế: 0314337237

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHOA LINH

Mã số thuế: 0314062487

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG THỊNH

Mã số thuế: 1401323137

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG THÀNH

Mã số thuế: 0313224022

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG MINH

Mã số thuế: 0310915374

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG HƯƠNG

Mã số thuế: 0202123170

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG DƯƠNG

Mã số thuế: 3702609398

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG AN

Mã số thuế: 0312773799

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KAZU

Mã số thuế: 0314675797

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KAIYO

Mã số thuế: 0316682648

CÔNG TY TNHH MAY MẶC K&H; QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001218687

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JUNZHEN

Mã số thuế: 0601069782

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JUMPOS

Mã số thuế: 0314279458

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JS VINA

Mã số thuế: 0313738532

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JS APPAREL

Mã số thuế: 3702708293

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JEAN VIỆT

Mã số thuế: 0313849472

CÔNG TY TNHH MAY MẶC INTERLINK VINA

Mã số thuế: 3702873089

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỮU THÀNH

Mã số thuế: 0313693088

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỮU PHƯỚC

Mã số thuế: 0314015864

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỮU KHANG

Mã số thuế: 0310350886

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG ƯNG

Mã số thuế: 3702717019

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 0310445337

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG THÚY

Mã số thuế: 0316177469

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG QUANG

Mã số thuế: 0900855537

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 3603699908

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0316193012

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG PHI

Mã số thuế: 0314647165

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0310831276

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG HÀ

Mã số thuế: 1001120647

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG DƯƠNG

Mã số thuế: 3603708630

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG CHÂU

Mã số thuế: 0316431588

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒ PHAN

Mã số thuế: 0315680341

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒ CHUNG

Mã số thuế: 3301670878

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒ ANH

Mã số thuế: 0311805656

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HẬU ĐANG

Mã số thuế: 2700847892

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HẢI TÙNG

Mã số thuế: 0313195702

CÔNG TY TNHH MAY MẶC HẢI SƠN PHÁT

Mã số thuế: 3702776134

Tìm thông tin Doanh nghiệp