Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MAY MẶC IN ẤN KHÁNH HÂN (Tên nước ngoài: CTY TNHH MAY MAC IN AN KHANH HAN), Mã số thuế: 1101962848, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số A33 Mỹ An, Đường số 2, KDC Trần Anh, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Long An.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Cao Thị Hà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 1101952367

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM SƠN PHÁT

Mã số thuế: 0312820262

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM PHỤNG

Mã số thuế: 0315054432

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM KIM ANH

Mã số thuế: 0312698862

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM HỒNG

Mã số thuế: 0313707728

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM HẠNH

Mã số thuế: 2200747378

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM HƯƠNG PHÁ

Mã số thuế: 3702992657

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM HUỆ

Mã số thuế: 3702502648

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHỞI NGHIỆP

Mã số thuế: 3602865937

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHẢI MINH

Mã số thuế: 0315873992

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHẢI HOÀNG

Mã số thuế: 0310491615

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHẢI HOÀN GIA

Mã số thuế: 0314148448

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÔNG GIAN XANH

Mã số thuế: 0314614339

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÔI LONG

Mã số thuế: 0313556980

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH VÂN

Mã số thuế: 0315242605

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH VY

Mã số thuế: 0311077573

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH TRÌNH

Mã số thuế: 0313937150

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH TRUNG

Mã số thuế: 0201814337

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH PHÁT

Mã số thuế: 3702928838

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH NGỌC

Mã số thuế: 0312124699

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH NAM

Mã số thuế: 2600944148

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH LINH

Mã số thuế: 0313930130

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHÁNH BÌNH

Mã số thuế: 0312823104

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHUYẾN ANH

Mã số thuế: 2301128670

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHOA TRẦN

Mã số thuế: 0313017717

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHOA THIÊN

Mã số thuế: 0314337237

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHOA LINH

Mã số thuế: 0314062487

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG THỊNH

Mã số thuế: 1401323137

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG THÀNH

Mã số thuế: 0313224022

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG MINH

Mã số thuế: 0310915374

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG HƯƠNG

Mã số thuế: 0202123170

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG DƯƠNG

Mã số thuế: 3702609398

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHANG AN

Mã số thuế: 0312773799

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KAZU

Mã số thuế: 0314675797

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KAIYO

Mã số thuế: 0316682648

CÔNG TY TNHH MAY MẶC K&H; QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001218687

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JUNZHEN

Mã số thuế: 0601069782

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JUMPOS

Mã số thuế: 0314279458

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JS VINA

Mã số thuế: 0313738532

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JS APPAREL

Mã số thuế: 3702708293

CÔNG TY TNHH MAY MẶC JEAN VIỆT

Mã số thuế: 0313849472

CÔNG TY TNHH MAY MẶC INTERLINK VINA

Mã số thuế: 3702873089

Tìm thông tin Doanh nghiệp