Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng nhà không để ở4102
4Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VŨ HOÀNG PHÁT (Tên nước ngoài: CTY TNHH BĐS Vũ HOàNG PHáT), Mã số thuế: 3603754965, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 8 Bis, đường 9/4, KP 2, Phường Xuân Thanh, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Đức Hoàng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN XU XU

Mã số thuế: 0313642767

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN WYN

Mã số thuế: 3702601889

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN WEUP

Mã số thuế: 0316297325

Tìm thông tin Doanh nghiệp