Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích42200
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Phá dỡ43110
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Lắp đặt hệ thống điện43210
8Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
9Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
10Hoàn thiện công trình xây dựng43300
11Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
12Đại lý, môi giới, đấu giá4610
13Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
14Quảng cáo73100
15Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
16Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
17Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
18Cung ứng lao động tạm thời78200
19Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VƯƠNG CƯỜNG (Tên nước ngoài: VƯƠNG CƯỜNG REAL ESTATE.,LTD), Mã số thuế: 2600771537, được thành lập ngày 11/11/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1392, đường Hùng Vương, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN HÙNG CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN XU XU

Mã số thuế: 0313642767

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN WYN

Mã số thuế: 3702601889

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN WEUP

Mã số thuế: 0316297325

Tìm thông tin Doanh nghiệp