Ngành nghề kinh doanh

1Chuẩn bị mặt bằng4312
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
6Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
7Xây dựng nhà để ở4101
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Tái chế phế liệu3830
10Phá dỡ4311
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Đại lý, môi giới, đấu giá4610
13Bán buôn tổng hợp4690
14Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
15Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV CƠ HỘI PHÁT, Mã số thuế: 3603754556, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 521/79/5 Tổ 93C, Khu Phố 13, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Duy Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3702634718

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HÒA DUY

Mã số thuế: 0401765380

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 3702871525

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 5300768627

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG NHUNG

Mã số thuế: 0401938499

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 5701863405

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HL VINA

Mã số thuế: 0315884521

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HD

Mã số thuế: 0109054564

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ GIA BẢO

Mã số thuế: 0316171890

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ DOÃN ỨC

Mã số thuế: 3603384513

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ CHUYỂN GIAO

Mã số thuế: 3701743739

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ BẢO PHỤNG

Mã số thuế: 0314294713

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 3603571104

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ BÌNH TRUNG

Mã số thuế: 0401846858

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ B.TEC

Mã số thuế: 3901304827

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ANH KHOA

Mã số thuế: 0316489122

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TÂN HÀO

Mã số thuế: 0601176329

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHI HAI ĐĂNG

Mã số thuế: 3702702654

Tìm thông tin Doanh nghiệp