Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình đường sắt4211
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Xây dựng công trình đường bộ4212
10Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
11Xây dựng công trình công ích khác4229
12Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
13Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ DỊCH VỤ HẢI NAM (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ DỊCH VỤ HẢI NAM), Mã số thuế: 3401184208, được thành lập ngày 06/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu phố 2, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM NGỌC ĐẠT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TRÌNH LÊ

Mã số thuế: 0401899747

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TMD

Mã số thuế: 4201875841

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 4201749692

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ THẢO MY

Mã số thuế: 3702785724

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2200780897

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ PHÚC ĐÔNG

Mã số thuế: 5500550427

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ PHÚC LỘC

Mã số thuế: 0314375472

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ PHÚC HẬU

Mã số thuế: 1500747810

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ NHẬT MINH

Mã số thuế: 0316524835

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ NHẬT ANH

Mã số thuế: 0313508144

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 3702833255

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ LÊ MAI

Mã số thuế: 1101813099

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KHANG ANH

Mã số thuế: 0313774315

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HẢI NGUYÊN

Mã số thuế: 1501111753

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3702634718

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HÒA DUY

Mã số thuế: 0401765380

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 3702871525

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 5300768627

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG NHUNG

Mã số thuế: 0401938499

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 5701863405

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HL VINA

Mã số thuế: 0315884521

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HD

Mã số thuế: 0109054564

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ GIA BẢO

Mã số thuế: 0316171890

Tìm thông tin Doanh nghiệp