Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH 3, Mã số thuế: 2200321477-006, được thành lập ngày 26/06/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Văn Bến

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẠM Y TẾ XÃ LONG KHÁNH

Mã số thuế: 1201065094

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG

Mã số thuế: 1201125787

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÒA

Mã số thuế: 1201139525

TRẠM Y TẾ XÃ LONG CHÁNH

Mã số thuế: 1201115901

TRẠM Y TẾ XÃ LINH HẢI

Mã số thuế: 3200483529

TRẠM Y TẾ XÃ KRÔNG NĂNG

Mã số thuế: 5901139486

TRẠM Y TẾ XÃ KHUYẾN NÔNG

Mã số thuế: 2801693529

TRẠM Y TẾ XÃ IA O

Mã số thuế: 5901106339

TRẠM Y TẾ XÃ IA MLAH

Mã số thuế: 5901139479

TRẠM Y TẾ XÃ IA DREH

Mã số thuế: 5901139493

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP TIẾN

Mã số thuế: 2801693504

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP THẮNG

Mã số thuế: 2801693448

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2801693416

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP LÝ

Mã số thuế: 2801693399

TRẠM Y TẾ XÃ HỘI XUÂN

Mã số thuế: 1201065087

TRẠM Y TẾ XÃ HỘI XUÂN

Mã số thuế: 1200660615-025

TRẠM Y TẾ XÃ HẬU MỸ BẮC A

Mã số thuế: 1201566929

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 3301663905

TRẠM Y TẾ XÃ HÒA TỊNH

Mã số thuế: 1501082301

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 1201063474

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 1200660615-006

TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT

Mã số thuế: 3200483462

TRẠM Y TẾ XÃ GIO HOÀ

Mã số thuế: 3200483494

TRẠM Y TẾ XÃ GIAI XUÂN

Mã số thuế: 1801300416

TRẠM Y TẾ XÃ EA DĂH

Mã số thuế: 6001686801

TRẠM Y TẾ XÃ DÂN QUYỀN

Mã số thuế: 2801693374

TRẠM Y TẾ XÃ DÂN LỰC

Mã số thuế: 2801693166

TRẠM Y TẾ XÃ DÂN LÝ

Mã số thuế: 2801693342

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM SƠN

Mã số thuế: 1201063315

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM SƠN

Mã số thuế: 1200660615-002

TRẠM Y TẾ XÃ CHƯ RCĂM

Mã số thuế: 5901139454

TRẠM Y TẾ XÃ CAM TUYỀN

Mã số thuế: 3200259911-006

TRẠM Y TẾ XÃ CAM THÀNH

Mã số thuế: 3200259911-007

TRẠM Y TẾ XÃ CAM THUỶ

Mã số thuế: 3200259911-005

TRẠM Y TẾ XÃ CAM THANH

Mã số thuế: 3200259911-004

TRẠM Y TẾ XÃ CAM NGHĨA

Mã số thuế: 3200259911-009

TRẠM Y TẾ XÃ CAM HIẾU

Mã số thuế: 3200259911-002

TRẠM Y TẾ XÃ CAM AN

Mã số thuế: 3200259911-003

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1201139268

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THẠNH

Mã số thuế: 1100179232-011

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH THÀNH

Mã số thuế: 1101206898-007

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 2801693159

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 1201064929

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 1200660615-011

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH HÒA HƯNG

Mã số thuế: 1101206898-006

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH HÒA BẮC

Mã số thuế: 1101206898-004

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN

Mã số thuế: 1100179232-012

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 2200321477-005

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH TÂY

Mã số thuế: 2200321477-004

TRẠM Y TẾ XÃ AN THẠNH NAM

Mã số thuế: 2200321477-003

Tìm thông tin Doanh nghiệp