Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá8610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRẠM Y TẾ XÃ DÂN LỰC (Tên nước ngoài: TRẠM Y TẾ XÃ DÂN LỰC), Mã số thuế: 2801693166, được thành lập ngày 01/01/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại , Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ THÀNH BẮC

Mã số thuế: 1200660615-014

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ QUÝ TÂY

Mã số thuế: 1101206898-005

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHƯỚC TÂY

Mã số thuế: 1201064982

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ PHÚ

Mã số thuế: 1100179232-008

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ LẠC

Mã số thuế: 1100179232-007

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ LONG

Mã số thuế: 1201064975

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ LONG

Mã số thuế: 1200660615-016

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ KHÁNH

Mã số thuế: 1801300335

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1201063516

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 1201063298

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ HIỆP

Mã số thuế: 1401988879

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ BÌNH

Mã số thuế: 1101206898-008

TRẠM Y TẾ XÃ MỸ AN

Mã số thuế: 1100179232-009

TRẠM Y TẾ XÃ MINH SƠN

Mã số thuế: 2801694064

TRẠM Y TẾ XÃ MINH DÂN

Mã số thuế: 2801694057

TRẠM Y TẾ XÃ MINH CHÂU

Mã số thuế: 2801694025

TRẠM Y TẾ XÃ LONG TRUNG

Mã số thuế: 1201065111

TRẠM Y TẾ XÃ LONG TRUNG

Mã số thuế: 1200660615-027

TRẠM Y TẾ XÃ LONG TIÊN

Mã số thuế: 1201065016

TRẠM Y TẾ XÃ LONG TIÊN

Mã số thuế: 1200660615-019

TRẠM Y TẾ XÃ LONG THẠNH

Mã số thuế: 1100179232-004

TRẠM Y TẾ XÃ LONG THÀNH

Mã số thuế: 1100179232-003

TRẠM Y TẾ XÃ LONG THUẬN

Mã số thuế: 1201032211

TRẠM Y TẾ XÃ LONG THUẬN

Mã số thuế: 1100179232-005

TRẠM Y TẾ XÃ LONG KHÁNH

Mã số thuế: 1201065094

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HƯNG

Mã số thuế: 1201125787

TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÒA

Mã số thuế: 1201139525

TRẠM Y TẾ XÃ LONG CHÁNH

Mã số thuế: 1201115901

TRẠM Y TẾ XÃ LINH HẢI

Mã số thuế: 3200483529

TRẠM Y TẾ XÃ KRÔNG NĂNG

Mã số thuế: 5901139486

TRẠM Y TẾ XÃ KHUYẾN NÔNG

Mã số thuế: 2801693529

TRẠM Y TẾ XÃ IA O

Mã số thuế: 5901106339

TRẠM Y TẾ XÃ IA MLAH

Mã số thuế: 5901139479

TRẠM Y TẾ XÃ IA DREH

Mã số thuế: 5901139493

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP TIẾN

Mã số thuế: 2801693504

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP THẮNG

Mã số thuế: 2801693448

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2801693416

TRẠM Y TẾ XÃ HỢP LÝ

Mã số thuế: 2801693399

TRẠM Y TẾ XÃ HỘI XUÂN

Mã số thuế: 1201065087

TRẠM Y TẾ XÃ HỘI XUÂN

Mã số thuế: 1200660615-025

TRẠM Y TẾ XÃ HẬU MỸ BẮC A

Mã số thuế: 1201566929

TRẠM Y TẾ XÃ HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 3301663905

TRẠM Y TẾ XÃ HÒA TỊNH

Mã số thuế: 1501082301

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 1201063474

TRẠM Y TẾ XÃ HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 1200660615-006

TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT

Mã số thuế: 3200483462

TRẠM Y TẾ XÃ GIO HOÀ

Mã số thuế: 3200483494

TRẠM Y TẾ XÃ GIAI XUÂN

Mã số thuế: 1801300416

TRẠM Y TẾ XÃ EA DĂH

Mã số thuế: 6001686801

TRẠM Y TẾ XÃ DÂN QUYỀN

Mã số thuế: 2801693374

Tìm thông tin Doanh nghiệp