Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Sản xuất điện3511
3Truyền tải và phân phối điện3512
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Xây dựng công trình điện4221
7Phá dỡ4311
8Chuẩn bị mặt bằng4312
9Lắp đặt hệ thống điện4321
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO MEKONG UHD (Tên nước ngoài: CONG TY TNHH NLTT MEKONG UHD), Mã số thuế: 2001336831, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Hải Thượng Lãn ông, khóm 6, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Cẩm Diệu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp