Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Sản xuất điện3511
3Truyền tải và phân phối điện3512
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng nhà không để ở4102
6Xây dựng công trình điện4221
7Phá dỡ4311
8Chuẩn bị mặt bằng4312
9Lắp đặt hệ thống điện4321
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ÁNH DƯƠNG UHD (Tên nước ngoài: CONG TY TNHH NTTT ANH DUONG UHD), Mã số thuế: 2001336849, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Ngô Quyền, khóm 1, Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thiên Lý

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VT

Mã số thuế: 0313836709

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VNM BETA

Mã số thuế: 6001717496

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VNM ALPHA

Mã số thuế: 6001717506

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VIỆT PHÚ

Mã số thuế: 4401036265

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310523828

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VINSO

Mã số thuế: 1801646735

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VINA

Mã số thuế: 3702394625

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VINACON

Mã số thuế: 0313747047

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VINA MỸ

Mã số thuế: 4201890367

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VINA CANADA

Mã số thuế: 4201890381

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VI TO SA

Mã số thuế: 4400995928

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VADA

Mã số thuế: 3702508777

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG UYÊN CHÂU

Mã số thuế: 6400422046

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TƯ NGHĨA

Mã số thuế: 4001213840

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TĐM

Mã số thuế: 6400422367

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÙY PHONG

Mã số thuế: 3603685951

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÍN THÀNH

Mã số thuế: 4401046753

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂY SƠN

Mã số thuế: 4101559338

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂY HOÀNG

Mã số thuế: 4401081099

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

Mã số thuế: 3801226798

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN PHÁT

Mã số thuế: 0313037978

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN NINH

Mã số thuế: 6400426001

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÂN HƯNG

Mã số thuế: 6001700647

Tìm thông tin Doanh nghiệp