Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TỐ LOAN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN TỐ LOAN), Mã số thuế: 1702156916, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa số 837-A, tờ bản đồ số 11, ấp Bình Đông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CAO THỊ TỐ LOAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp