Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM PHÚC HẢI (Tên nước ngoài: PHUC HAI FOOD ONE MEMBER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0201145809, được thành lập ngày 24/02/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn hộ 7T2, 119 đường Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG MINH TÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp