Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
7Bán buôn hoa và cây46202
8Bán buôn động vật sống46203
9Bán buôn chè46325
10Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
11Bán buôn thực phẩm khác46329
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
14Bán buôn thủy sản46322
15Bán buôn rau, quả46323
16Bán buôn cà phê46324
17Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
18Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
19Bán buôn gạo46310
20Bán buôn thực phẩm4632
21Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
22Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
23Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
24Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
25Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
26Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
27Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
28Bán buôn cao su46694
29Bán buôn tổng hợp46900
30Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
31Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
32Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
33Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
34Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
35Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
36Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
37Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
38Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
39Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
40Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
41Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
42Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
43Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
44Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
45Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
46Vận tải đường ống49400
47Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
48Dịch vụ đại lý tàu biển52291
49Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
50Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
51Bưu chính53100
52Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giải Pháp Nông Nghiệp Israel (Tên nước ngoài: Israel Agricultural Solutions Company Limited), Mã số thuế: 1101991422, được thành lập ngày 07/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô H1 đường 36m, Kcn việt Hoá, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Minh Nhựt

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PLM INNOVE

Mã số thuế: 0314901157

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP OXIVINA

Mã số thuế: 0108114073

Tìm thông tin Doanh nghiệp