Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
3Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
6Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
10Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
11Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
14Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
15Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
16Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
17Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
18Vận tải đường ống49400
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
21Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
23Dịch vụ đại lý tàu biển52291
24Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
25Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
26Bưu chính53100
27Chuyển phát53200
28Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
29Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
30Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
31Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Atechworld (Tên nước ngoài: ATECHWORLD SOFTWARE SOLUTIONS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316388011, được thành lập ngày 15/07/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 115/91/1 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Tụng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SUBMARINE

Mã số thuế: 0108149333

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SPOWER

Mã số thuế: 0109258046

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SMATEK

Mã số thuế: 0315217366

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SMARTTEKS

Mã số thuế: 0314879222

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SC PRO

Mã số thuế: 0108926565

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SAMSET

Mã số thuế: 0315264870

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PLM INNOVE

Mã số thuế: 0314901157

Tìm thông tin Doanh nghiệp