Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Xuất bản phần mềm5820
4Lập trình máy vi tính6201
5Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
6Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
7Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
8Cổng thông tin6312
9Quảng cáo7310
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
11Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLEXS (Tên nước ngoài: FLEXS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316307781, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 822/27 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Trạng Nguyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GETSMART

Mã số thuế: 0109606173

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GETFLY

Mã số thuế: 0108068099

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GES

Mã số thuế: 0314692295

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GENNOVA

Mã số thuế: 0313404723

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GEN HD

Mã số thuế: 0108343267

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GEMINI

Mã số thuế: 0316274913

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GEARVN

Mã số thuế: 0314827721

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GEARVN(NTNN)

Mã số thuế: 0315730602

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106395975

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GE RUI

Mã số thuế: 3702771055

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GD

Mã số thuế: 0109568337

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GDS VINA

Mã số thuế: 0109417497

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GD WASSER

Mã số thuế: 0312616997

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GBEST

Mã số thuế: 0105995761

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GADITI

Mã số thuế: 0316923928

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G7

Mã số thuế: 0313485514

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G.L

Mã số thuế: 0311866352

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G – CHEM

Mã số thuế: 0108010211

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G T E

Mã số thuế: 4101452320

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G I T T

Mã số thuế: 4101466443

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FYMC

Mã số thuế: 0312846750

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUYUAN

Mã số thuế: 3502355925

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUTURE TM

Mã số thuế: 3603727351

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUSION

Mã số thuế: 0313350891

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUNDI

Mã số thuế: 0315999811

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FULLSTACK

Mã số thuế: 0107849389

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106864560

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FSOC

Mã số thuế: 0106751662

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FRANCOOL

Mã số thuế: 2400810683

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FORTEL

Mã số thuế: 0109573986

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Mã số thuế: 0108834113

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA

Mã số thuế: 0108426900

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FMC

Mã số thuế: 0314636205

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FMC

Mã số thuế: 0311940084

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLICK

Mã số thuế: 0316197200

Tìm thông tin Doanh nghiệp