Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
3Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
6Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
7Sản xuất điện3511
8Truyền tải và phân phối điện3512
9Xây dựng nhà để ở4101
10Xây dựng nhà không để ở4102
11Xây dựng công trình đường sắt4211
12Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
13Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
14Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
15Lắp đặt hệ thống điện4321
16Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
17Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
18Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
19Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
20Bán buôn đồ uống4633
21Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
22Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
24Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
25Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
26Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
28Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
29Cơ sở lưu trú khác5590
30Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
31Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế6920
32Cho thuê xe có động cơ7710
33Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7721
34Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
35Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
36Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
37Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
38Vệ sinh chung nhà cửa8121
39Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUTURE TM (Tên nước ngoài: CTY TNHH CN FUTURE TM), Mã số thuế: 3603727351, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại L9 tổ 15, KP.6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ BÁ THÀNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA THÀNH

Mã số thuế: 0601216973

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA PHẠM

Mã số thuế: 0104642474

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA PHẠM

Mã số thuế: 0104011433

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA PHÁT

Mã số thuế: 4101238006

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA PHAN

Mã số thuế: 0106018938

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA NGÂN

Mã số thuế: 5701798040

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA LỘC

Mã số thuế: 4401035790

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA LẠC

Mã số thuế: 0310777773

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA KHÁNH

Mã số thuế: 0311243333

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA HÂN

Mã số thuế: 0315534333

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA HUY

Mã số thuế: 0312287799

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA HUY TB

Mã số thuế: 2301093530

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA HIỂN

Mã số thuế: 0106923350

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA BẢO

Mã số thuế: 3002040099

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GHP

Mã số thuế: 3603722755

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GHD

Mã số thuế: 1801698349

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GETSMART

Mã số thuế: 0109606173

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GETFLY

Mã số thuế: 0108068099

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GES

Mã số thuế: 0314692295

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GENNOVA

Mã số thuế: 0313404723

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GEN HD

Mã số thuế: 0108343267

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GEMINI

Mã số thuế: 0316274913

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GEARVN

Mã số thuế: 0314827721

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GEARVN(NTNN)

Mã số thuế: 0315730602

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106395975

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GE RUI

Mã số thuế: 3702771055

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GD

Mã số thuế: 0109568337

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GDS VINA

Mã số thuế: 0109417497

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GD WASSER

Mã số thuế: 0312616997

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GBEST

Mã số thuế: 0105995761

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GADITI

Mã số thuế: 0316923928

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G7

Mã số thuế: 0313485514

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G.L

Mã số thuế: 0311866352

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G – CHEM

Mã số thuế: 0108010211

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G T E

Mã số thuế: 4101452320

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ G I T T

Mã số thuế: 4101466443

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FYMC

Mã số thuế: 0312846750

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FUYUAN

Mã số thuế: 3502355925

Tìm thông tin Doanh nghiệp