Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
2Bán buôn đồ uống4633
3Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KU LỲ COFFEE (Tên nước ngoài: KU LY COFFEE CO.,LTD), Mã số thuế: 0315787292, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 96, Đường số 47, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯƠNG QUỐC QUÝ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KUKJE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109022185

CÔNG TY TNHH KUKIL TEXTILE VINA

Mã số thuế: 0801254831

CÔNG TY TNHH KUKEN INDUSTRIES VIETNAM

Mã số thuế: 3603728355

CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Mã số thuế: 0106799008

CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Mã số thuế: 0106184639

CÔNG TY TNHH KUKBO VINA (NT)

Mã số thuế: 0314885794

CÔNG TY TNHH KUKBO EXPRESS VIETNAM

Mã số thuế: 0316279566

CÔNG TY TNHH KUKBO EXPRESS VIETNAM

Mã số thuế: 0315556545

CÔNG TY TNHH KUKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108700215

CÔNG TY TNHH KUKA SOFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603822012

CÔNG TY TNHH KUKA SOFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603709722

CÔNG TY TNHH KUK SUN

Mã số thuế: 0312057594

CÔNG TY TNHH KUK JE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313055374

CÔNG TY TNHH KUK JAE VINA

Mã số thuế: 0107900437

CÔNG TY TNHH KUK IL VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603282818

CÔNG TY TNHH KUK IL VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603139991

CÔNG TY TNHH KUK IL SPINNING VINA

Mã số thuế: 3502364207

CÔNG TY TNHH KUK IL ENG

Mã số thuế: 2300948832

CÔNG TY TNHH KUJUZ

Mã số thuế: 0312862135

CÔNG TY TNHH KUJI

Mã số thuế: 0316782473

CÔNG TY TNHH KUIL VINA

Mã số thuế: 0315495740

CÔNG TY TNHH KUGIL VINA

Mã số thuế: 3603669974

CÔNG TY TNHH KUGIL VINA

Mã số thuế: 3603559805

CÔNG TY TNHH KUFFIE

Mã số thuế: 0313225650

CÔNG TY TNHH KUENG SHYENQ (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702327121

CÔNG TY TNHH KUEN KEE

Mã số thuế: 0313775460

CÔNG TY TNHH KUEHNE+NAGEL

Mã số thuế: 0313347472

CÔNG TY TNHH KUEHNE + NAGEL

Mã số thuế: 0312658789

CÔNG TY TNHH KUDO ONE

Mã số thuế: 0316936211

CÔNG TY TNHH KUDE RIVER

Mã số thuế: 0401596340

CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2902074638

CÔNG TY TNHH KUCHEFF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315156547

CÔNG TY TNHH KUCCU

Mã số thuế: 0105939446

CÔNG TY TNHH KUCCU - CHI NHÁNH BẮC NINH

Mã số thuế: 0105939446-001

CÔNG TY TNHH KUBOTA THÁI LAN

Mã số thuế: 1001099096

CÔNG TY TNHH KUBERTU

Mã số thuế: 0316216118

CÔNG TY TNHH KUBARA HONKE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313507736

CÔNG TY TNHH KUB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106360972

CÔNG TY TNHH KUANG YEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702878947

CÔNG TY TNHH KUA DELI

Mã số thuế: 0313730879

CÔNG TY TNHH KU.DUZ

Mã số thuế: 5300238877-002

CÔNG TY TNHH KU-TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0109475121

CÔNG TY TNHH KU MON DI LINH

Mã số thuế: 5801428269

CÔNG TY TNHH KU MEDIA

Mã số thuế: 0314527774

Tìm thông tin Doanh nghiệp