Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KUKBO EXPRESS VIETNAM (Tên nước ngoài: KUKBO EXPRESS VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315556545, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2, Tòa nhà Nam Giao 1, số 261-263 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PARK JIN HONG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KUMON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311299255

CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3801063751

CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3800859798

CÔNG TY TNHH KUMKANG

Mã số thuế: 0401975797

CÔNG TY TNHH KUMKANG VINA

Mã số thuế: 0312484959

CÔNG TY TNHH KUMKANG KIND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310177335

CÔNG TY TNHH KUMKANG ENERTECH VINA

Mã số thuế: 0105598725

CÔNG TY TNHH KUMI

Mã số thuế: 0312900535

CÔNG TY TNHH KUMIAI

Mã số thuế: 0313422835

CÔNG TY TNHH KUMHO RENT-A-CAR

Mã số thuế: 0312693007

CÔNG TY TNHH KUMHO ELECTRIC VINA

Mã số thuế: 3701880189

CÔNG TY TNHH KUMGEE

Mã số thuế: 3702694643

CÔNG TY TNHH KUMGANG VINA

Mã số thuế: 3603425336

CÔNG TY TNHH KUMGANG VINA

Mã số thuế: 3603366257

CÔNG TY TNHH KUME INDUSTRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312936475

CÔNG TY TNHH KUME INDUSTRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312657513

CÔNG TY TNHH KUMDONG EMTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603504972

CÔNG TY TNHH KUMA

Mã số thuế: 0401951813

CÔNG TY TNHH KUMA VINA

Mã số thuế: 0901050158

CÔNG TY TNHH KUM ZAN DI

Mã số thuế: 0700772379

CÔNG TY TNHH KUM YOUNG E&C

Mã số thuế: 0107788954

CÔNG TY TNHH KUM SUN

Mã số thuế: 0313672553

CÔNG TY TNHH KUM NONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5801205495

CÔNG TY TNHH KUM LOGISTICS

Mã số thuế: 0106738982

CÔNG TY TNHH KUM KANG VINA

Mã số thuế: 0313511644

CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA-

Mã số thuế: 3702555223

CÔNG TY TNHH KUM KANG ENERTECH VINA

Mã số thuế: 0105660719

CÔNG TY TNHH KUM JANG VINA

Mã số thuế: 2400824615

CÔNG TY TNHH KUM GWANG VINA

Mã số thuế: 3603277663

CÔNG TY TNHH KULA 3065

Mã số thuế: 0316933281

CÔNG TY TNHH KUL EXPRESS

Mã số thuế: 0315314779

CÔNG TY TNHH KUL ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0314726642

CÔNG TY TNHH KUKSUNG VINA

Mã số thuế: 0107331879

CÔNG TY TNHH KUKSUNG VINA

Mã số thuế: 0106677881

CÔNG TY TNHH KUKJE JEWELRY VINA

Mã số thuế: 2300856691

CÔNG TY TNHH KUKJE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109022185

CÔNG TY TNHH KUKIL TEXTILE VINA

Mã số thuế: 0801254831

CÔNG TY TNHH KUKEN INDUSTRIES VIETNAM

Mã số thuế: 3603728355

CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Mã số thuế: 0106799008

CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Mã số thuế: 0106184639

CÔNG TY TNHH KUKBO VINA (NT)

Mã số thuế: 0314885794

CÔNG TY TNHH KUKBO EXPRESS VIETNAM

Mã số thuế: 0316279566

Tìm thông tin Doanh nghiệp