Ngành nghề kinh doanh

1Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
2Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
3Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
4Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Đại lý46101
7Môi giới46102
8Đấu giá46103
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
11Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
12Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
13Bán buôn cao su46694
14Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
15Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
16Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
17Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
18Bán buôn tổng hợp46900
19Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
22Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
23Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
24Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
25Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
26Vận tải đường ống49400
27Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
28Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
29Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
30Vận tải hành khách hàng không51100
31Vận tải hàng hóa hàng không51200
32Bốc xếp hàng hóa5224
33Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
34Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
35Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
36Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
37Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
38Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
39Dịch vụ đại lý tàu biển52291
40Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
41Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
42Bưu chính53100
43Chuyển phát53200
44Cho thuê xe có động cơ7710
45Cho thuê ôtô77101
46Cho thuê xe có động cơ khác77109
47Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
48Cho thuê băng, đĩa video77220
49Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
50Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
51Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
52Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
53Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
54Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
55Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
56Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
57Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Cao Thành (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Cao Thành), Mã số thuế: 0315184600, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 186D Đường Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp