Ngành nghề kinh doanh

1Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
2Phá dỡ43110
3Hoàn thiện công trình xây dựng43300
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Cho thuê xe có động cơ7710
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
8Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hùng Anh Chu Lai (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hùng Anh Chu Lai), Mã số thuế: 4001153782, được thành lập ngày 02/08/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Long Bình, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Quốc Điền

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuẩn bị mặt bằng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp