Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
7Bán buôn hoa và cây46202
8Bán buôn động vật sống46203
9Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
10Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
11Bán buôn gạo46310
12Bán buôn thực phẩm4632
13Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
14Bán buôn thủy sản46322
15Bán buôn rau, quả46323
16Bán buôn cà phê46324
17Bán buôn chè46325
18Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
19Bán buôn thực phẩm khác46329
20Bán buôn đồ uống4633
21Bán buôn đồ uống có cồn46331
22Bán buôn đồ uống không có cồn46332
23Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
24Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
25Bán buôn vải46411
26Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
27Bán buôn hàng may mặc46413
28Bán buôn giày dép46414
29Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
30Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
31Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
32Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
33Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
34Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
35Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
36Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
37Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
38Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
39Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
40Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
41Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
42Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
43Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
44Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
45Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
46Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
47Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
49Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
50Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
51Bán buôn dầu thô46612
52Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
53Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
54Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
55Bán buôn quặng kim loại46621
56Bán buôn sắt, thép46622
57Bán buôn kim loại khác46623
58Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
59Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
60Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
61Bán buôn xi măng46632
62Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
63Bán buôn kính xây dựng46634
64Bán buôn sơn, vécni46635
65Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
66Bán buôn đồ ngũ kim46637
67Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
68Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
69Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
70Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
71Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
72Bán buôn cao su46694
73Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
74Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
75Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
76Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
77Bán buôn tổng hợp46900
78Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
79Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
80Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
81Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
82Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
83Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
84Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
85Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
86Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
87Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
88Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
89Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
90Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
91Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
92Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
93Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
94Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
95Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
96Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
97Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
98Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
99Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
100Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
101Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
102Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
103Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
104Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
105Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
106Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
107Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
108Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
109Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
110Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
111Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
112Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
113Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
114Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
115Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
116Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
117Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
118Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
119Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
120Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
121Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
122Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
123Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
124Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
125Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
126Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
127Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
128Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
129Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
130Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
131Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
132Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
133Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
134Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
135Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
136Vận tải đường ống49400
137Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
138Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
139Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
140Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
141Dịch vụ đại lý tàu biển52291
142Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
143Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
144Bưu chính53100
145Chuyển phát53200
146Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
147Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
148Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
149Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
150Dịch vụ ăn uống khác56290
151Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
152Quán rượu, bia, quầy bar56301
153Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
154Xuất bản sách58110
155Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
156Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
157Hoạt động xuất bản khác58190
158Xuất bản phần mềm58200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Alo Mua Bán (Tên nước ngoài: Alo Mua Ban Company Limited), Mã số thuế: 0314983819, được thành lập ngày 11/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 39/14A Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Ngọc Loan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ALTI ELECTRONICS VINA

Mã số thuế: 2301079367

CÔNG TY TNHH ALTERNATIVE EXCHANGE

Mã số thuế: 0108170374

CÔNG TY TNHH ALTER VIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316880583

CÔNG TY TNHH ALTER PARK

Mã số thuế: 0402102530

CÔNG TY TNHH ALTADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5702076136

CÔNG TY TNHH ALTAC

Mã số thuế: 0316905414

CÔNG TY TNHH ALT STUDIO

Mã số thuế: 5801440026

CÔNG TY TNHH ALT PROGOLF

Mã số thuế: 0316836048

CÔNG TY TNHH ALT PREP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109631003

CÔNG TY TNHH ALSO ENGINEERING

Mã số thuế: 0109332941

CÔNG TY TNHH ALSADIQ L.L.C

Mã số thuế: 0316949080

CÔNG TY TNHH ALPS THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 0108409020

CÔNG TY TNHH ALPHATUB

Mã số thuế: 0315271035

CÔNG TY TNHH ALPHANOI

Mã số thuế: 0316702710

CÔNG TY TNHH ALPHALETTER

Mã số thuế: 4101602752

CÔNG TY TNHH ALPHABETT LOGISTICS

Mã số thuế: 0109716909

CÔNG TY TNHH ALPHA3 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315231360

CÔNG TY TNHH ALPHA WOLF

Mã số thuế: 0316696506

CÔNG TY TNHH ALPHA TS

Mã số thuế: 0316891232

CÔNG TY TNHH ALPHA SOLUTIONS

Mã số thuế: 0315289307

CÔNG TY TNHH ALPHA RESIDENCE

Mã số thuế: 0315185040

CÔNG TY TNHH ALPHA RESEARCH

Mã số thuế: 0109671694

CÔNG TY TNHH ALPHA OMEGA TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0315212985

CÔNG TY TNHH ALPHA LOGIC TECHNOLOGY

Mã số thuế: 2301154776

CÔNG TY TNHH ALPHA HD

Mã số thuế: 0109713961

CÔNG TY TNHH ALPHA GROUP

Mã số thuế: 0315311880

CÔNG TY TNHH ALPHA ENGLISH

Mã số thuế: 0316730531

CÔNG TY TNHH ALPHA EDUCATION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109451995

CÔNG TY TNHH ALPHA DETAILING

Mã số thuế: 2901931544

CÔNG TY TNHH ALPHA DELTA

Mã số thuế: 0402066441

CÔNG TY TNHH ALPHA CONCEPT

Mã số thuế: 0108157013

CÔNG TY TNHH ALPHA BUILDING

Mã số thuế: 0315193919

CÔNG TY TNHH ALPHA ADS

Mã số thuế: 0314791095

CÔNG TY TNHH ALPEN CHEMICAL

Mã số thuế: 0316726101

CÔNG TY TNHH ALP LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2802536078

CÔNG TY TNHH ALOTST

Mã số thuế: 0108211165

CÔNG TY TNHH ALOPUCO ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0402108878

CÔNG TY TNHH ALOMORI

Mã số thuế: 0315186799

CÔNG TY TNHH ALOHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108204714

CÔNG TY TNHH ALOHA THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601508187

CÔNG TY TNHH ALOHA QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5702013175

CÔNG TY TNHH ALOHA PHARMA

Mã số thuế: 0315186686

CÔNG TY TNHH ALODIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315356151

CÔNG TY TNHH ALODA

Mã số thuế: 0316649383

CÔNG TY TNHH ALOCASIA

Mã số thuế: 0316369971

CÔNG TY TNHH ALOBANHMI COSMETIC

Mã số thuế: 0315996923

CÔNG TY TNHH ALO TRADING

Mã số thuế: 0108927128

Tìm thông tin Doanh nghiệp