Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện công trình xây dựng4330
2Xây dựng nhà để ở4101
3Phá dỡ4311
4Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
6Xây dựng công trình điện4221
7Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
8Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
9Chuẩn bị mặt bằng4312
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
11Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
12Xây dựng nhà không để ở4102
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Alt Studio (Tên nước ngoài: Alt Studio Limited Company), Mã số thuế: 5801440026, được thành lập ngày 06/08/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại F18 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đăng An

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH AMERICAN INVESTMENT

Mã số thuế: 0315418457

CÔNG TY TNHH AMERICAN FRONTIER ASIA

Mã số thuế: 0314781019

CÔNG TY TNHH AMERICAN DREAM ENGLISH

Mã số thuế: 0315207255

CÔNG TY TNHH AMERICAN CORPORATE ENGLISH

Mã số thuế: 0314785165

CÔNG TY TNHH AMELYA

Mã số thuế: 2400910293

CÔNG TY TNHH AMEKONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108557798

CÔNG TY TNHH AMEDXS

Mã số thuế: 0315837105

CÔNG TY TNHH AMDESIGN

Mã số thuế: 0316824187

CÔNG TY TNHH AMCON VIỆT NAM

Mã số thuế: 2100649987

CÔNG TY TNHH AMCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901921715

CÔNG TY TNHH AMC VĨNH KHANG

Mã số thuế: 2500636911

CÔNG TY TNHH AMB SERVICE

Mã số thuế: 0109660477

CÔNG TY TNHH AMAZON TRAVEL & TRADING

Mã số thuế: 0316902396

CÔNG TY TNHH AMAZING NHA TRANG

Mã số thuế: 4201805019

CÔNG TY TNHH AMAZING KINDNESS

Mã số thuế: 0315944957

CÔNG TY TNHH AMAZING DREAM

Mã số thuế: 1301047412

CÔNG TY TNHH AMAZING DAYS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108141510

CÔNG TY TNHH AMAZHOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109440834

CÔNG TY TNHH AMAZA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314997297

CÔNG TY TNHH AMAY VINA

Mã số thuế: 2500634865

CÔNG TY TNHH AMAX CARSPA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108902571

CÔNG TY TNHH AMATO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314897077

CÔNG TY TNHH AMARUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316943152

CÔNG TY TNHH AMARANTH

Mã số thuế: 0314744313

CÔNG TY TNHH AMAII AROMA

Mã số thuế: 0315015585

CÔNG TY TNHH AMADECO

Mã số thuế: 0315249230

CÔNG TY TNHH AMA CHILD DEVELOPMENT

Mã số thuế: 0314784115

CÔNG TY TNHH AM GAME

Mã số thuế: 0109539544

CÔNG TY TNHH AM FLOWERS

Mã số thuế: 0316707980

CÔNG TY TNHH ALÔ LÀ CÓ

Mã số thuế: 0316697355

CÔNG TY TNHH ALX

Mã số thuế: 0314901710

CÔNG TY TNHH ALWAYS OPEN

Mã số thuế: 0315344491

CÔNG TY TNHH ALWAYS DEVELOP TRAVEL

Mã số thuế: 0316013277

CÔNG TY TNHH ALVIS

Mã số thuế: 0109617224

CÔNG TY TNHH ALVA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109575503

CÔNG TY TNHH ALUMINUM QUỲNH CHI

Mã số thuế: 0901101243

CÔNG TY TNHH ALUMINIUM TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201640097

CÔNG TY TNHH ALU THANH THƯ

Mã số thuế: 4001144932

CÔNG TY TNHH ALTI ELECTRONICS VINA

Mã số thuế: 2301079367

CÔNG TY TNHH ALTERNATIVE EXCHANGE

Mã số thuế: 0108170374

CÔNG TY TNHH ALTER VIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316880583

CÔNG TY TNHH ALTER PARK

Mã số thuế: 0402102530

CÔNG TY TNHH ALTADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5702076136

CÔNG TY TNHH ALTAC

Mã số thuế: 0316905414

Tìm thông tin Doanh nghiệp