Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
2Vận tải hàng hóa ven biển50121
3Vận tải hàng hóa viễn dương50122
4Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
6Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
7Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
9Dịch vụ đại lý tàu biển52291
10Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
11Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
12Bưu chính53100
13Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Gf Logistics (Tên nước ngoài: Gf Logistics Company Limited), Mã số thuế: 0314979989, được thành lập ngày 10/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hoàng Cẩm Nhung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG ANH ĐĂNG

Mã số thuế: 0316641539

CÔNG TY TNHH GIA CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 4101588868

CÔNG TY TNHH GIA CÁT THÀNH

Mã số thuế: 0316701530

CÔNG TY TNHH GIA CÁT PHÁT

Mã số thuế: 4101589011

CÔNG TY TNHH GIA CÁT CƯỜNG

Mã số thuế: 0316704972

CÔNG TY TNHH GIA BẢO XH

Mã số thuế: 2802557215

CÔNG TY TNHH GIA BẢO SERVICE

Mã số thuế: 0315218923

CÔNG TY TNHH GIA BẢO POWER

Mã số thuế: 0315029644

CÔNG TY TNHH GIA BẢO PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601056829

CÔNG TY TNHH GIA BẢO LY

Mã số thuế: 3301632738

CÔNG TY TNHH GIA BẢO HÒA

Mã số thuế: 0315003639

CÔNG TY TNHH GIA BẢO FORKLIFT

Mã số thuế: 3702958007

CÔNG TY TNHH GIA BẢO FASHION

Mã số thuế: 0314941079

CÔNG TY TNHH GIA BẢO BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702942247

CÔNG TY TNHH GIA BÁO

Mã số thuế: 3002230445

CÔNG TY TNHH GIA BAO LS

Mã số thuế: 2400903225

CÔNG TY TNHH GIA AN REAL ESTATE

Mã số thuế: 0316735924

CÔNG TY TNHH GIA AN LOGISTICS

Mã số thuế: 0315478255

CÔNG TY TNHH GIA AN HOME

Mã số thuế: 0402004999

CÔNG TY TNHH GI HONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201870980

CÔNG TY TNHH GHODA

Mã số thuế: 0109538974

CÔNG TY TNHH GHNN EXPRESS

Mã số thuế: 0316755141

CÔNG TY TNHH GHI ÂM XUÂN PHÁT

Mã số thuế: 0315313006

CÔNG TY TNHH GHE TÀU TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 1801692918

CÔNG TY TNHH GHE TÀU TRƯƠNG TẠO

Mã số thuế: 1801672703

CÔNG TY TNHH GHE TÀU BA A

Mã số thuế: 1801672710

CÔNG TY TNHH GHE SẮT TÚ TÀI

Mã số thuế: 1801678046

CÔNG TY TNHH GHBC MỸ ĐÌNH

Mã số thuế: 0108219527

CÔNG TY TNHH GH-VINA

Mã số thuế: 3702954450

CÔNG TY TNHH GH VINA

Mã số thuế: 0314334821

CÔNG TY TNHH GGUMNARA

Mã số thuế: 0109505471

CÔNG TY TNHH GGK

Mã số thuế: 3002114255

CÔNG TY TNHH GGJUNGLE

Mã số thuế: 0315866000

CÔNG TY TNHH GGECOM

Mã số thuế: 0109510471

CÔNG TY TNHH GFVN

Mã số thuế: 5400523028

CÔNG TY TNHH GFS VINA

Mã số thuế: 0316365423

CÔNG TY TNHH GFN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502355146

CÔNG TY TNHH GFL INDUSTRIAL

Mã số thuế: 0316361228

CÔNG TY TNHH GFIN HOLDINGS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316574610

CÔNG TY TNHH GFC OMEGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108201463

CÔNG TY TNHH GFB CAPITAL

Mã số thuế: 2500616030

Tìm thông tin Doanh nghiệp