Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Vận tải hành khách đường bộ khác4932
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
5Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Gia Công Bao Bì Tài Lộc Pn, Mã số thuế: 2601030348, được thành lập ngày 06/08/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu 3, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Lộc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG HOÀN MỸ

Mã số thuế: 0109460950

Tìm thông tin Doanh nghiệp