Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
2Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
3Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
4Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
5Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
6Vận tải đường ống49400
7Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
8Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
9Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
10Bán buôn tổng hợp46900
11Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
14Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
15Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
16Bán buôn quặng kim loại46621
17Bán buôn xe có động cơ khác45119
18Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
19Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
20Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
21Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
22Bán buôn xi măng46632
23Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
24Bán buôn kính xây dựng46634
25Bán buôn sơn, vécni46635
26Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
27Bán buôn đồ ngũ kim46637
28Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
29Bán buôn sắt, thép46622
30Bán buôn kim loại khác46623
31Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
32Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
33Bán buôn cao su46694
34Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
35Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
36Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
37Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
38Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
39Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
40Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
41Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
42Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
43Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
44Khai thác gỗ02210
45Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
46Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
47Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
48Khai thác thuỷ sản biển03110
49Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
50Ươm giống cây lâm nghiệp02101
51Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
52Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
53Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
54Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
55Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
56Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
57Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
58Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
59Hoàn thiện công trình xây dựng43300
60Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
61Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
62Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
63Chuyển phát53200
64Dịch vụ đại lý tàu biển52291
65Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
66Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
67Bưu chính53100
68Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
69Vận tải hành khách hàng không51100
70Vận tải hàng hóa hàng không51200
71Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Hòa (Tên nước ngoài: Phu Hoa Construction Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0314348380, được thành lập ngày 13/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 320/9 Hoàng Hữu Nam, Khu Phố Giản Dân, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Dịu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp