Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Đại lý46101
11Môi giới46102
12Đấu giá46103
13Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
14Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
15Bán buôn hoa và cây46202
16Bán buôn động vật sống46203
17Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
18Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
19Bán buôn gạo46310
20Bán buôn thực phẩm4632
21Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
22Bán buôn thủy sản46322
23Bán buôn rau, quả46323
24Bán buôn cà phê46324
25Bán buôn chè46325
26Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
27Bán buôn thực phẩm khác46329
28Bán buôn đồ uống4633
29Bán buôn đồ uống có cồn46331
30Bán buôn đồ uống không có cồn46332
31Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
32Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
33Bán buôn vải46411
34Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
35Bán buôn hàng may mặc46413
36Bán buôn giày dép46414
37Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
38Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
39Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
40Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
41Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
42Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
43Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
44Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
45Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
46Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
47Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
48Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
49Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
50Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
51Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
52Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
53Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
54Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
55Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
56Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
57Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
58Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
59Bán buôn xi măng46632
60Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
61Bán buôn kính xây dựng46634
62Bán buôn sơn, vécni46635
63Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
64Bán buôn đồ ngũ kim46637
65Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
66Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
67Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
68Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
69Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
70Bán buôn cao su46694
71Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
72Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
73Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
74Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
75Bán buôn tổng hợp46900
76Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
77Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
78Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
79Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
80Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
81Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
82Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
83Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
84Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
85Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
86Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
87Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
88Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
89Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
90Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
91Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
92Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
93Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
94Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
95Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
96Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
97Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
98Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
99Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
100Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
101Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
102Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
103Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
104Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
105Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
106Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
107Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
108Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
109Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
110Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
111Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
112Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
113Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
114Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
115Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
116Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
117Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
118Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
119Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
120Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
121Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
122Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
123Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
124Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
125Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
126Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
127Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
128Vận tải hành khách bằng taxi49312
129Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
130Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
131Vận tải hành khách đường bộ khác4932
132Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
133Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
134Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
135Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
136Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
137Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
138Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
139Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
140Vận tải đường ống49400
141Bốc xếp hàng hóa5224
142Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
143Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
144Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
145Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
146Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
147Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
148Khách sạn55101
149Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
150Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
151Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
152Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
153Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
154Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
155Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
156Dịch vụ ăn uống khác56290
157Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
158Quán rượu, bia, quầy bar56301
159Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
160Xuất bản sách58110
161Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
162Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
163Hoạt động xuất bản khác58190
164Xuất bản phần mềm58200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Quốc Tế Hưng Thịnh (Tên nước ngoài: HUNG THINH INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109260863, được thành lập ngày 10/07/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 3, đường Trung Yên 3, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trí Thực

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp