Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Ươm giống cây lâm nghiệp02101
3Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
4Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
5Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
6Khai thác gỗ02210
7Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
8Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
9Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
10Khai thác thuỷ sản biển03110
11Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
12Khai thác quặng bôxít07221
13Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu07229
14Khai thác quặng kim loại quí hiếm07300
15Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
16Khai thác đá08101
17Khai thác cát, sỏi08102
18Khai thác đất sét08103
19Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
20Khai thác và thu gom than bùn08920
21Khai thác muối08930
22Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
24Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
25Chế biến và bảo quản rau quả1030
26Chế biến và đóng hộp rau quả10301
27Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
28Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
29Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
30Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
31Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
32Hoàn thiện công trình xây dựng43300
33Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
34Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
35Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
36Bán buôn xe có động cơ khác45119
37Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
38Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
39Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
40Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
41Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
42Bán mô tô, xe máy4541
43Bán buôn mô tô, xe máy45411
44Bán lẻ mô tô, xe máy45412
45Đại lý mô tô, xe máy45413
46Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
47Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
48Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
49Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
50Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
51Đại lý, môi giới, đấu giá4610
52Đại lý46101
53Môi giới46102
54Đấu giá46103
55Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
56Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
57Bán buôn hoa và cây46202
58Bán buôn động vật sống46203
59Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
60Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
61Bán buôn gạo46310
62Bán buôn thực phẩm4632
63Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
64Bán buôn thủy sản46322
65Bán buôn rau, quả46323
66Bán buôn cà phê46324
67Bán buôn chè46325
68Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
69Bán buôn thực phẩm khác46329
70Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
71Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
72Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
73Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
74Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
75Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
76Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
77Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
78Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
79Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
80Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
81Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
82Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
83Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
84Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
85Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
86Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
87Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
88Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
89Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
90Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
91Bán buôn quặng kim loại46621
92Bán buôn sắt, thép46622
93Bán buôn kim loại khác46623
94Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
95Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
96Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
97Bán buôn xi măng46632
98Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
99Bán buôn kính xây dựng46634
100Bán buôn sơn, vécni46635
101Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
102Bán buôn đồ ngũ kim46637
103Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
104Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
105Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
106Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
107Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
108Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
109Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
110Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
111Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
112Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
113Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
114Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
115Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
116Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
117Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
118Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
119Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
120Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
121Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
122Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
123Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
124Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
125Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
126Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
127Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
128Vận tải hành khách bằng taxi49312
129Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
130Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
131Vận tải hành khách đường bộ khác4932
132Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
133Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
134Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
135Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
136Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
137Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
138Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
139Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
140Vận tải đường ống49400
141Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
142Khách sạn55101
143Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
144Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
145Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
146Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
147Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
148Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
149Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
150Dịch vụ ăn uống khác56290
151Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
152Hoạt động kiến trúc71101
153Hoạt động đo đạc bản đồ71102
154Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
155Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
156Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
157Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
158Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
159Quảng cáo73100
160Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
161Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
162Hoạt động nhiếp ảnh74200
163Cho thuê xe có động cơ7710
164Cho thuê ôtô77101
165Cho thuê xe có động cơ khác77109
166Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
167Cho thuê băng, đĩa video77220
168Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
169Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
170Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
171Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
172Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
173Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
174Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
175Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
176Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại H3t (Tên nước ngoài: H3T COMMERCIAL CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108971222, được thành lập ngày 01/11/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6, ngách 19, ngõ 169 đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Mạnh Hùng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp