Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
2Dịch vụ ăn uống khác5629
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
5Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn đồ uống4633
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
10Bán buôn gạo4631
11Bán buôn thực phẩm4632
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
15Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
16Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HONG KONG JAI (Tên nước ngoài: HONG KONG JAI COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109201480, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 10 ngách 216/8 đường Ðê La Thành nhỏ, Phường Thổ Quan, Quận Ðống Ða, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Ðức Thắng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HONGMEI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702859045

CÔNG TY TNHH HONGLAM MEDIA

Mã số thuế: 3002077691

CÔNG TY TNHH HONGKONG

Mã số thuế: 0105109558

CÔNG TY TNHH HONGKONG SPA

Mã số thuế: 0315936258

CÔNG TY TNHH HONGHU

Mã số thuế: 2301109540

CÔNG TY TNHH HONGDUONG

Mã số thuế: 1602142973

CÔNG TY TNHH HONGCHANG VINA

Mã số thuế: 0107646653

CÔNG TY TNHH HONGAI 1949 VIỆT NAM

Mã số thuế: 1201607935

CÔNG TY TNHH HONG'S BBQ

Mã số thuế: 0315509827

CÔNG TY TNHH HONG ZHU

Mã số thuế: 3603701603

CÔNG TY TNHH HONG ZHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301177822

CÔNG TY TNHH HONG YUN

Mã số thuế: 0201773176

CÔNG TY TNHH HONG YUN LOGISTIC

Mã số thuế: 0316369876

CÔNG TY TNHH HONG YIK MARKETING

Mã số thuế: 0316502655

CÔNG TY TNHH HONG YI LUXURY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108300746

CÔNG TY TNHH HONG YI FURNITURE

Mã số thuế: 3702737086

CÔNG TY TNHH HONG YE

Mã số thuế: 1101857480

CÔNG TY TNHH HONG YANG

Mã số thuế: 2700900105

CÔNG TY TNHH HONG XING HOA VIỆT

Mã số thuế: 0106202542

CÔNG TY TNHH HONG WON VINA

Mã số thuế: 3603261952

CÔNG TY TNHH HONG WEI

Mã số thuế: 2802369980

CÔNG TY TNHH HONG VINA

Mã số thuế: 0315906239

CÔNG TY TNHH HONG VINAHEALTH

Mã số thuế: 0315407790

CÔNG TY TNHH HONG VINA TRADE

Mã số thuế: 0316941821

CÔNG TY TNHH HONG THU

Mã số thuế: 0901098174

CÔNG TY TNHH HONG THE MY

Mã số thuế: 2500646860

CÔNG TY TNHH HONG TAO

Mã số thuế: 3702589102

CÔNG TY TNHH HONG TAO SHOE

Mã số thuế: 0314171020

CÔNG TY TNHH HONG TA SHENG

Mã số thuế: 0316252765

CÔNG TY TNHH HONG SIN

Mã số thuế: 3702614260

CÔNG TY TNHH HONG SING

Mã số thuế: 0312649833

CÔNG TY TNHH HONG SING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314704053

CÔNG TY TNHH HONG SHUAN

Mã số thuế: 0310638787

CÔNG TY TNHH HONG SHENG LOGISTICS

Mã số thuế: 3702859976

CÔNG TY TNHH HONG SHENG DA (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3901272357

CÔNG TY TNHH HONG SHENG (VIETNAM)

Mã số thuế: 3702229237

CÔNG TY TNHH HONG SENG THÁI - VINA

Mã số thuế: 1101621245

CÔNG TY TNHH HONG RUI (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0315672679

CÔNG TY TNHH HONG MEI VN

Mã số thuế: 3702335027

CÔNG TY TNHH HONG LIAN

Mã số thuế: 0316063831

CÔNG TY TNHH HONG KONG YUTAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313886756

CÔNG TY TNHH HONG KONG VBAKE

Mã số thuế: 0315085462

Tìm thông tin Doanh nghiệp