Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HONG YIK MARKETING (Tên nước ngoài: HYM CO.,LTD), Mã số thuế: 0316502655, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 7 Đường 2D, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thành Quang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOPE LIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001070280

CÔNG TY TNHH HOPE GIRL

Mã số thuế: 0104834377

CÔNG TY TNHH HOPE GIRL

Mã số thuế: 0104103407

CÔNG TY TNHH HOP LUN (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 2500567672

CÔNG TY TNHH HOOZING

Mã số thuế: 0313169413

CÔNG TY TNHH HOOZA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109462972

CÔNG TY TNHH HOOYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109656833

CÔNG TY TNHH HOORAY QUẬN 9

Mã số thuế: 0316298551

CÔNG TY TNHH HOONEY VINA

Mã số thuế: 0314694341

CÔNG TY TNHH HOONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702063775

CÔNG TY TNHH HOON.S

Mã số thuế: 0315365621

CÔNG TY TNHH HOOLII VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301032520

CÔNG TY TNHH HOOKAH

Mã số thuế: 0312530193

CÔNG TY TNHH HONTA

Mã số thuế: 0104005586

CÔNG TY TNHH HONSUNLEE

Mã số thuế: 3702861421

CÔNG TY TNHH HONOR INTERIOR

Mã số thuế: 0314005376

CÔNG TY TNHH HONOR ARCHITECTS

Mã số thuế: 0313716722

CÔNG TY TNHH HONKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107749842

CÔNG TY TNHH HONKI UDON

Mã số thuế: 0315580065

CÔNG TY TNHH HONK TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315161184

CÔNG TY TNHH HONJIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104796636

CÔNG TY TNHH HONJIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104004634

CÔNG TY TNHH HONILAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108538548

CÔNG TY TNHH HONGYU GLOBAL LINK VIETNAM

Mã số thuế: 0315783435

CÔNG TY TNHH HONGYANG VINA TECH

Mã số thuế: 2400872746

CÔNG TY TNHH HONGXIN

Mã số thuế: 0310802155

CÔNG TY TNHH HONGTONG

Mã số thuế: 0109678403

CÔNG TY TNHH HONGTEX TEXTILE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313897821

CÔNG TY TNHH HONGS

Mã số thuế: 0316739742

CÔNG TY TNHH HONGSUNG VINA

Mã số thuế: 2300967112

CÔNG TY TNHH HONGMK

Mã số thuế: 0402104263

CÔNG TY TNHH HONGMEI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702859045

CÔNG TY TNHH HONGLAM MEDIA

Mã số thuế: 3002077691

CÔNG TY TNHH HONGKONG

Mã số thuế: 0105109558

CÔNG TY TNHH HONGKONG SPA

Mã số thuế: 0315936258

CÔNG TY TNHH HONGHU

Mã số thuế: 2301109540

CÔNG TY TNHH HONGDUONG

Mã số thuế: 1602142973

CÔNG TY TNHH HONGCHANG VINA

Mã số thuế: 0107646653

CÔNG TY TNHH HONGAI 1949 VIỆT NAM

Mã số thuế: 1201607935

CÔNG TY TNHH HONG'S BBQ

Mã số thuế: 0315509827

CÔNG TY TNHH HONG ZHU

Mã số thuế: 3603701603

CÔNG TY TNHH HONG ZHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301177822

CÔNG TY TNHH HONG YUN

Mã số thuế: 0201773176

CÔNG TY TNHH HONG YUN LOGISTIC

Mã số thuế: 0316369876

Tìm thông tin Doanh nghiệp