Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
8Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
9Bán buôn xe có động cơ khác45119
10Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
11Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
12Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
13Đại lý xe có động cơ khác45139
14Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
15Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
16Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
17Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
18Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
19Bán mô tô, xe máy4541
20Bán buôn mô tô, xe máy45411
21Bán lẻ mô tô, xe máy45412
22Đại lý mô tô, xe máy45413
23Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
24Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
25Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
26Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
27Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
28Đại lý, môi giới, đấu giá4610
29Đại lý46101
30Môi giới46102
31Đấu giá46103
32Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
33Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
34Bán buôn hoa và cây46202
35Bán buôn động vật sống46203
36Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
37Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
38Bán buôn gạo46310
39Bán buôn thực phẩm4632
40Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
41Bán buôn thủy sản46322
42Bán buôn rau, quả46323
43Bán buôn cà phê46324
44Bán buôn chè46325
45Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
46Bán buôn thực phẩm khác46329
47Bán buôn đồ uống4633
48Bán buôn đồ uống có cồn46331
49Bán buôn đồ uống không có cồn46332
50Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
51Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
52Bán buôn vải46411
53Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
54Bán buôn hàng may mặc46413
55Bán buôn giày dép46414
56Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
57Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
58Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
59Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
60Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
61Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
62Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
63Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
64Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
65Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
66Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
67Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
68Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
70Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
71Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
72Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
73Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
74Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
75Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
76Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
77Bán buôn quặng kim loại46621
78Bán buôn sắt, thép46622
79Bán buôn kim loại khác46623
80Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
81Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
82Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
83Bán buôn xi măng46632
84Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
85Bán buôn kính xây dựng46634
86Bán buôn sơn, vécni46635
87Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
88Bán buôn đồ ngũ kim46637
89Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
90Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
91Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
92Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
93Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
94Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
95Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
96Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
97Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
98Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
99Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
100Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
101Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
102Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
103Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
104Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
105Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
106Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
107Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
108Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
109Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
110Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
111Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
112Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
113Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
114Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
115Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
116Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
117Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
118Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
119Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
120Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
121Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
122Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
123Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
124Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
125Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
126Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
127Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
128Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
129Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
130Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
131Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
132Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
133Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
134Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
135Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
136Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
137Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
138Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
139Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
140Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
141Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
142Vận tải hành khách đường bộ khác4932
143Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
144Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
145Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
146Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
147Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
148Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
149Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
150Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
151Vận tải đường ống49400
152Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
153Dịch vụ đại lý tàu biển52291
154Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
155Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
156Bưu chính53100
157Chuyển phát53200
158Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
159Khách sạn55101
160Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
161Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
162Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
163Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
164Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
165Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
166Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
167Dịch vụ ăn uống khác56290
168Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
169Hoạt động kiến trúc71101
170Hoạt động đo đạc bản đồ71102
171Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
172Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
173Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
174Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
175Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
176Quảng cáo73100
177Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
178Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
179Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đkland Group (Tên nước ngoài: DKLAND GROUP REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108957718, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 442 Hoa Thám, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Việt Khoa

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMR

Mã số thuế: 0109381515

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CLK

Mã số thuế: 1801609483

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CITYREAL

Mã số thuế: 0315894953

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHILLI

Mã số thuế: 0109541159

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHI-A

Mã số thuế: 0315816271

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CCB

Mã số thuế: 0108502936

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CATGO

Mã số thuế: 0108111555

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CATANIA

Mã số thuế: 3002223487

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CASTA

Mã số thuế: 0108108908

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CASALOMA

Mã số thuế: 2500599635

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CASA

Mã số thuế: 3101049568

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CARE 24

Mã số thuế: 0108090376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SANG

Mã số thuế: 5801374493

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAMELLIA

Mã số thuế: 0311332431

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CALLA

Mã số thuế: 0109510337

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CALA

Mã số thuế: 0314857772

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.I.M

Mã số thuế: 0315195070

Tìm thông tin Doanh nghiệp