Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
5Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Cấp (Tên nước ngoài: High Class Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0201893716, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 5C/95 Tổ dân phố Cam Lộ 1, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Đình Hội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CTM

Mã số thuế: 3801230385

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ COTO BAY

Mã số thuế: 5701927458

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ COROWA

Mã số thuế: 0315289089

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ COLIHO

Mã số thuế: 0108380660

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ COHONO

Mã số thuế: 0108953470

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMR

Mã số thuế: 0109381515

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CLK

Mã số thuế: 1801609483

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CITYREAL

Mã số thuế: 0315894953

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHILLI

Mã số thuế: 0109541159

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHI-A

Mã số thuế: 0315816271

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CCB

Mã số thuế: 0108502936

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CATGO

Mã số thuế: 0108111555

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CATANIA

Mã số thuế: 3002223487

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CASTA

Mã số thuế: 0108108908

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CASALOMA

Mã số thuế: 2500599635

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CASA

Mã số thuế: 3101049568

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CARE 24

Mã số thuế: 0108090376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SANG

Mã số thuế: 5801374493

Tìm thông tin Doanh nghiệp