Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610
14Đại lý46101
15Môi giới46102
16Đấu giá46103
17Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
18Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
19Bán buôn hoa và cây46202
20Bán buôn động vật sống46203
21Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
22Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
23Bán buôn gạo46310
24Bán buôn thực phẩm4632
25Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
26Bán buôn thủy sản46322
27Bán buôn rau, quả46323
28Bán buôn cà phê46324
29Bán buôn chè46325
30Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
31Bán buôn thực phẩm khác46329
32Bán buôn đồ uống4633
33Bán buôn đồ uống có cồn46331
34Bán buôn đồ uống không có cồn46332
35Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
36Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
37Bán buôn vải46411
38Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
39Bán buôn hàng may mặc46413
40Bán buôn giày dép46414
41Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
42Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
43Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
44Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
45Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
46Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
47Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
48Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
49Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
50Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
51Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
52Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
53Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
54Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
55Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
56Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
57Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
58Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
59Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
60Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
61Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
62Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
63Bán buôn dầu thô46612
64Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
65Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
66Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
67Bán buôn quặng kim loại46621
68Bán buôn sắt, thép46622
69Bán buôn kim loại khác46623
70Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
71Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
72Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
73Bán buôn xi măng46632
74Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
75Bán buôn kính xây dựng46634
76Bán buôn sơn, vécni46635
77Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
78Bán buôn đồ ngũ kim46637
79Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
80Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
81Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
82Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
83Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
84Bán buôn cao su46694
85Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
86Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
87Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
88Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
89Bán buôn tổng hợp46900
90Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
91Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
92Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
93Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
94Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
95Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
96Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
97Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
98Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
99Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
100Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
101Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
102Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
103Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
104Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
105Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
106Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
107Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
108Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
109Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
110Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
111Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
112Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
113Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
114Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
115Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
116Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
117Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
118Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
119Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
120Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
121Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
122Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
123Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
124Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
125Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
126Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
127Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
128Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
129Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
130Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
131Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
132Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
133Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
134Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
135Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
136Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
137Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
138Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
139Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
140Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
141Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
142Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
143Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
144Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
145Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
146Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
147Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
148Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
149Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
150Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
151Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
152Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
153Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
154Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
155Vận tải đường ống49400
156Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
157Dịch vụ đại lý tàu biển52291
158Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
159Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
160Bưu chính53100
161Chuyển phát53200
162Hoạt động viễn thông khác6190
163Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
164Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
165Lập trình máy vi tính62010
166Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
167Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
168Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
169Cổng thông tin63120
170Hoạt động thông tấn63210
171Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
172Hoạt động ngân hàng trung ương64110
173Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
174Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
175Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
176Hoạt động cho thuê tài chính64910
177Hoạt động cấp tín dụng khác64920
178Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
179Bảo hiểm nhân thọ65110
180Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
181Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
182Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
183Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ 3ms Việt Nam (Tên nước ngoài: 3MS VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108930480, được thành lập ngày 04/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 27 ngõ 97 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đậu Văn Tuyến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động viễn thông khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BALAS

Mã số thuế: 0316955479

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAGO

Mã số thuế: 0316379754

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATPWEB

Mã số thuế: 0315929719

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATNT

Mã số thuế: 0315172027

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATEN INC

Mã số thuế: 5701924915

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ATBS

Mã số thuế: 0316600204

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AQUAPONICS PT

Mã số thuế: 0316429677

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AOBELL

Mã số thuế: 0201993693

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANS

Mã số thuế: 0109595570

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 0314886759

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN TOÀN DUG

Mã số thuế: 2802937249

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHÚC

Mã số thuế: 2301155106

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NINH CNET

Mã số thuế: 0315313609

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN GIA 24H

Mã số thuế: 0314929508

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN CÔ VIỆT

Mã số thuế: 1801593730

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN BẢO

Mã số thuế: 1101880497

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMZWEB

Mã số thuế: 0316951026

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMALL

Mã số thuế: 0108115599

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Mã số thuế: 0108179472

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AKIHOME

Mã số thuế: 0109667306

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AI T&M;

Mã số thuế: 0316725154

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE

Mã số thuế: 0312567387

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AETEK

Mã số thuế: 0315983089

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AAZ

Mã số thuế: 0402086769

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A&T CHÂU Á

Mã số thuế: 0108986476

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A PLUS

Mã số thuế: 0109675459

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 72ECOM

Mã số thuế: 3502430354

Tìm thông tin Doanh nghiệp