Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
3Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
4Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
5In ấn18110
6Dịch vụ liên quan đến in18120
7Sao chép bản ghi các loại18200
8Sản xuất than cốc19100
9Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
10Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
11Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
12Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
13Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
14Sản xuất hoá chất cơ bản20110
15Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
16Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
17Sản xuất plastic nguyên sinh20131
18Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh20132
19Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp20210
20Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
21Sản xuất bao bì từ plastic22201
22Sản xuất sản phẩm khác từ plastic22209
23Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
24Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
25Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
26Sản xuất linh kiện điện tử26100
27Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
28Sản xuất thiết bị truyền thông26300
29Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
30Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
31Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
32Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
33Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
34Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
35Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
36Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
37Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
38Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
39Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
40Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
41Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
42Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
43Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
44Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
45Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
46Bán buôn xi măng46632
47Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
48Bán buôn kính xây dựng46634
49Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
50Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
51Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
52Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
53Bán buôn cao su46694
54Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
55Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
56Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
57Bán buôn sơn, vécni46635
58Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
59Bán buôn đồ ngũ kim46637
60Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
61Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
62Bán buôn tổng hợp46900
63Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
64Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
65Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
66Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
67Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
68Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
69Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
70Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
71Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
72Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
73Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
74Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
75Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
76Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
77Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
78Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
79Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
80Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
81Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
82Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
83Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
84Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
85Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
86Đại lý, môi giới, đấu giá4610
87Đại lý46101
88Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
89Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
90Sản xuất đồng hồ26520
91Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
92Môi giới46102
93Đấu giá46103
94Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
95Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
96Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
97Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
98Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
99Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
100Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
101Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
102Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
103Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
104Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
105Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
106Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
107Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
108Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
109Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
110Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
111Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
112Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
113Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
114Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
115Bán buôn quặng kim loại46621
116Bán buôn sắt, thép46622
117Bán buôn kim loại khác46623
118Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
119Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Lâm Chi Kiệt (Tên nước ngoài: Lam Chi Kiet Packing Technology Company Limited), Mã số thuế: 0901101162, được thành lập ngày 07/05/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn An Dân, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thanh Tùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VIỆT

Mã số thuế: 0108606131

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẠCH LÊ

Mã số thuế: 0314871230

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÌNH PHẠM

Mã số thuế: 0316602515

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BOOM

Mã số thuế: 0108102945

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BNEXT

Mã số thuế: 0109495907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BND TECH

Mã số thuế: 0109615160

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BMS

Mã số thuế: 0316750658

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE SKY

Mã số thuế: 0314823766

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE QUANTIC

Mã số thuế: 0109469505

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Mã số thuế: 0314819216

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLH

Mã số thuế: 0109732509

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BKVN

Mã số thuế: 0109715408

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BITSOFT

Mã số thuế: 0315171873

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BITFLOW

Mã số thuế: 3200719622

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIT MINING

Mã số thuế: 0109534345

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BISO

Mã số thuế: 0108950141

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGSUN

Mã số thuế: 2500635001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGPEN

Mã số thuế: 3603792382

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGBANG

Mã số thuế: 0316716985

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIG WIND

Mã số thuế: 0315928698

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEIT

Mã số thuế: 0109626042

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEE HIVE

Mã số thuế: 0314930172

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEATCOLOR

Mã số thuế: 0108391736

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BDV INTER

Mã số thuế: 0401880143

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BDC

Mã số thuế: 4201484358

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BCD

Mã số thuế: 1501129172

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAZA

Mã số thuế: 2902098981

Tìm thông tin Doanh nghiệp